פורטל משכנתאות

ריבית משתנה וקרן לא צמודה

ריבית משתנה וקרן לא צמודה

 

ריבית משתנה וקרן לא צמודה

בהלוואת משכנתא בריבית משתנה הריבית תשתנה לפי השינוי בעוגן ריבית משכנתא כל תקופה מוסכמת ומוגדרת בהסכם משכנתא, כל חודש, רבעון, חצי שנתי, שנתי, ועד 10 שנים. מעל 10 שנים אפשר לראות את הריבית המשתנה כאילו היא קבועה כי עשר שנים זה הרבה מאוד לשינוי ריבית ולכן ריבית משתנה תהיה דומה לריבית קבועה של עשר שנים.
ככל שהתאמת הריבית היא בתקופות קצרות יותר הוודאות גדולה יותר ולכן בנק משכנתאות יציע ריביות משכנתא נמוכות יותר.
קרן ההלוואה לא צמודה לשום מדד או שע"ח של מטבע חוץ ולכן יתרת החוב יורדת עם כל החזר חודשי של ההלוואה.

אפשרי לעיין בדף המפרט את מסלול ריבית משתנה וקרן צמודה למדד בדף האתר – ריבית משתנה וקרן צמודה למדד.

ריבית פריים – ההבדל בין מסלולי משכנתא בריביות משכנתא משתנות ולא צמודות

למעשה בחשיבה הכלכלית מסלול ריבית משכנתא משתנה לא צמודה הוא דומה בחשיבה למסלול ריבית פריים שבה העוגן המשתנה הוא ריבית פריים בישראל שמשתנה כל חודש עם הכרזת הנגיד על ריבית בנק ישראל, והקרן לא צמודה. ריבית פריים היא ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%. ראה ניתוח מקיף באתר זה על מסלול ריבית פריים.
מסלול משכנתא ריבית פריים הוא סוג אחד מהסוגים השונים במסלולי ריבית משתנה ולא צמודה. ההבדל במסלולים אלו הוא בעוגן בלבד. ריבית משכנתא משתנה כשהעוגן הוא לפי ריבית פריים תקרא מסלול ריבית פריים.
ריבית משתנה היא לפי שינוי ריבית עוגן ויש עוגנים שונים כמו: עוגן ריבית פריים, עוגן גיוסי כספים של הבנק למשכנתאות , עוגן אג"ח, ריבית עוגן ממוצעת למשכנתאות לפי שנים המפורסמת ע"י בנק ישראל, ועוד.
יש באתר דף המסביר עוגנים בשם: עוגן ריבית משכנתא, בתפריט הימני בכפתור ריבית והצמדת משכנתא.

לקיחת משכנתא בריבית משתנה וקרן לא צמודה – יתרונות וחסרונות

יתרונות – דומה להלוואה במסלול משכנתא עם ריבית פריים שהיא מסלול משכנתא ספציפי של  ריבית משכנתא משתנה וקרן לא צמודה. יתרונות עיקריים: לא צמוד למדד, אין קנסות יציאה בפירעון מוקדם משכנתא , בשנים האחרונות של 2011 – 2008 ריבית משכנתאות היא נמוכה יחסית לממוצע הרב שנתי ולכן ההחזרים נמוכים יחסית, וודאות ההחזר עולה ככל שהתאמת השינוי בריבית היא כל תקופה ארוכה של מספר שנים, .

חסרונות – דומה להלוואה במסלול משכנתא עם ריבית פריים שהיא מסלול ספציפי של ריבית משכנתא משתנה וקרן לא צמודה. חסרונות עיקריים: בתקופה הנוכחית של ריביות משכנתא עולות ההחזר החודשי עולה, תנודתיות גדולה בהחזר החודשי עקב שינוי בריבית, חוסר וודאות עולה ככל שהתאמת השינוי בריבית היא כל תקופה קצרה של חודשים בודדים.
טוב להתייעץ עם יועץ משכנתאות על המסלולים השונים, היתרונות והחסרונות של כל מסלול והכדאיות האישית למסלולי משכנתא מסוימים ובעיקר עקב השוני הרב בין סוגי ריביות משכנתא משתנות.

תחזית ריבית פריים

המגמה של עליית הריבית שהחלה בשנת 2009 והתחזקה בשנת 2011 תימשך אך בקצב איטי יותר משהיה בחצי הראשון של שנת 2011. הרמה הממוצעת לעשור בישראל של ריבית בנק ישראל היא כ 5% (פריים 6.5%). ביולי 2011 אנו בריבית בנק ישראל של 3.25% (ריבית פריים 4.75%) בלבד והיא עדיין נמוכה מריבית משכנתא ממוצעת. המגמה להערכתנו שהריבית במשק של בנק ישראל תסתובב בשנים הקרובות סביב ה – 4.5% (ריבית פריים 6%) כי מצב הכלכלה הישראלית הוא יחסית טוב ביחס לעולם, יש בישראל צמיחה יפה של מעל 4% לשנה ואינפלציה גבוהה. נגיד בנק ישראל נאלץ לרסן האינפלציה ע"י עליית ריבית. קצב עליית הריבית יהיה תלוי בעיקר באינפלציה בישראל, ובמצב הכלכלי של ארה"ב ואירופה ובקצב יציאתם מהמשבר העולמי, ובעקבותיו קצב עליית הריבית במדינות אלו הנמצאות עדיין בשפל היסטורי של כ- 3 שנים.

מומלץ לקבל ייעוץ משכנתאות מיועץ משכנתא על מסלולי משכנתא שונים, היתרונות והחסרונות של כל מסלול משכנתא. הכדאיות האישית בלקיחת תמהיל משכנתא מסוים ובמיוחד בכדאיות הכלכלית של מסלול ריבית משתנה לא צמודה כולל מסלול ריבית פריים מול מסלולי משכנתא שונים. תחום המשכנתאות הוא מורכב ומסובך וטוב יעשה הלווה שיתייעץ עם יועץ משכנתאות.

תחום משכנתאות הוא מורכב ומסובך וחשיבותו גדולה להבנתו לבחירת תמהיל משכנתא נכון. מסלולי משכנתא השונים מהותית אחד מהשני יוצרים מצב של בלבול בציבור הרחב שלא מתמחה בתחום משכנתאות ושיטות חישוב משכנתא ולכן טוב יעשה הלווה שישתמש בכלי עזר חשובים הקיימים לחישובים המורכבים ולעזרה בידע ובהחלטות שונות לחיסכון מרבי בהלוואה.

כלי עזר שמושיים להשוואת משכנתאות וחישובי משכנתא

כלי עזר חשובים ועיקריים:

משכנתא מחשבון – חשוב לביצוע השוואת משכנתאות, חישוב משכנתא, חישוב ההצמדה וריבית משכנתא.

יועץ משכנתאות – חשוב ביותר לגובה חיסכון כספי מקסימאלי.

פורום משכנתא להעשרת הידע.

משכנתא מחשבון

משכנתא מחשבון לביצוע חישוב משכנתא בודק תנאי ההלוואה השונים ומאוד מסייע להחליט האם התנאים שהבנק מציע הם טובים מבחינת מסלולי משכנתא, ריבית משכנתא, שיטת חישוב משכנתא, תקופת הלוואה וסכום קרן ההלוואה. 
לחץ מחשבון משכנתא .

מדוע כדאי לשכור יועץ משכנתאות?

כלי חשוב ביותר הוא יועץ משכנתאות להגדלת החיסכון הכספי ללווה.
היועץ מתמחה בתחום משכנתאות ובעל ידע עשיר בתחום ספציפי זה.
בעל ניסיון עשיר בתחום משכנתאות המסייע ללוים רבים.
מתמחה במשא ומתן כספי.
מכיר מצוין את בנקי משכנתאות ויועצי משכנתאות בסניפים השונים.
אובייקטיבי ולויאלי ללווה בלבד ולא לבנק בניגוד לייעוץ של יועץ משכנתאות בנקאי.
מכיר מצוין את הכללים, ההנחיות והחוקים החדשים של בנקי משכנתאות, בנק ישראל והממשלה.
עמלת היועץ היא זניחה ביחס לגובה החיסכון ללווה.
 
KH ייעוץ משכנתאות – מחויב לחסוך עשרות עד מאות אלפי שקלים ללווה.

פורום משכנתא

כלי להעשרת ידע בתחום המשכנתאות הוא פורום משכנתאות. הגולש שואל בדף פורום משכנתא ומקבל תשובות ע"י יועץ משכנתאות בכיר מטעם    ייעוץ משכנתאות המומחה בתחום ייעוץ משכנתאות, או גולשים אחרים עם ניסיון בתחום משכנתאות.
פורום משכנתא לחץ כאן!

   

 

 

 

 

דילוג לתוכן