פורטל משכנתאות

מחשבון החזר משכנתא / מחשבון משכנתא

מחשבון החזר משכנתא / מחשבון משכנתא

 

מהו מחשבון החזר משכנתא?

מחשבון החזר משכנתא הוא מחשבון משכנתא הנותן לוח סילוקין חודשי ורב שנתי לכל תקופת ההלוואה. הלווה יכול בעזרת מחשבון החזר משכנתא לתכנן לעצמו את ההלוואה לפי יכולת החזר משכנתא חודשי שלו בהווה ובשנים הבאות.
יש חשיבות רבה מאוד לתכנון נכון של החזר משכנתא חודשי על מנת שהלווה לא יכנס לבעיית תזרים מזומנים שוטפת.
יש חשיבות רבה מאוד לתכנון החזר משכנתא רב שנתי, לכל תקופת ההלוואה, כי למעשה זהו ניתוח כדאיות כלכלית של ההלוואה. חישוב משכנתאות רב שנתי טוב מאפשר ללווה לבדוק את גובה החיסכון האפשרי בין אלטרנטיבות שונות של הלוואה וזאת ע"י ביצוע סימולציית חישוב משכנתאות בעזרת מחשבון משכנתא – ראה מחשבון משכנתא באתר זה.

סימולציה בעזרת מחשבון משכנתא

היתרון העצום של מחשבון החזר משכנתא הוא הקלות הרבה שבה אפשר לשנות פקטורים שונים בהלוואה כגון: מספר השנים, אחוז ריבית שנתית, אחוז הצמדת מדד המחירים לצרכן, שינוי סכום ההלוואה, שינו מסלול מצמוד ללא צמוד והפוך, ועוד. שינוי פקטור וראייה מיידית של התוצאות ב לוח סילוקין משכנתא וההשפעה על החזר משכנתא חודשי בשנה הראשונה ולאורך כל תקופת ההלוואה. כמו כן אפשר לראות את השינוי בכדאיות הכלכלית של ההלוואה, כמה נחסוך בתנאים החדשים בסה"כ הוצאות ריבית והצמדה לכל תקופת ההלוואה. המחשבון עוזר ללווה לנתח את כדאיות ההלוואה ואיזה שינויים כדאי לבצע במסלולי ההלוואה, תמהיל ההלוואה. המחשבון נותן כיוון להמשך תהליך משא ומתן עם בנקים למשכנתאות.

חישוב משכנתאות

אין ספק שביצוע חישוב משכנתא הוא לא רק טכני בעיקרו. הצד הטכני של חישוב משכנתאות הוא קל ביותר בעזרת מחשבון משכנתאות. חישוב משכנתאות טוב לוקח בחשבון את כל עלויות ההלוואה, מכניס חשיבה מקרו ומיקרו כלכלית בהחלטה של בחירת מסלול ההלוואה ושל תמהיל ההלוואה. על מנת לבחור מסלול הלוואה טוב על הלווה להבין במקרו כלכלה עולמית וישראלית ולנסות לחזות בצורה סבירה וריאלית את השינויים הכלכליים שיקרו בשנים הקרובות שישפיעו על הלוואתו. על הלווה לקחת בחשבון בביצוע חישוב משכנתאות את התחזית לשינויים כלכליים אישיים שיקרו לו בשנים הקרובות כגון: עליה בהכנסה נטו, שחרור כספי חיסכון, קבלת ירושה, סיכוני אבטלה, יציאה לפנסיה, הוצאות חריגות גדולות וכד'.

מחשבון משכנתא – כלי טכני של חישוב משכנתאות

לווה חכם יעשה שימוש רב מאוד במחשבון משכנתאות כדי לתכנן את תנאי הלוואתו, קביעת מסלולים, תמהיל וכדאיות כלכלית של הלוואתו. מחשבון החזר משכנתא קל מאוד לשימוש והוא מאוד ידידותי למשתמש. כל אדם רגיל, ללא שום השכלה בפיננסים, יכול להשתמש עם מחשבון הקיים באתר זה ולהבין את התוצאות.
למרות שכל אדם יכול להשתמש במחשבון, ניתוח התוצאות להשגת משכנתא אופטימלית עם חיסכון מרבי דורשת הרבה יותר ידע מקצועי וניסיון בתחום המשכנתאות, ידע וניסיון זה קיים בשפע אצל יועצי משכנתאות פרטיים.

   

 

 

 

 

דילוג לתוכן