פורטל משכנתאות

ריבית משכנתא / ריבית משכנתאות

ריבית משכנתא / ריבית משכנתאות

חשיבות גובה ריבית משכנתא

גובה ריבית על משכנתאות הוא חשוב ביותר בגלל אורך תקופת ההלוואה שהיא בממוצע של כ – 20 עד 25 שנה. הפרש קטן של ריבית שנתית אפילו של 0.1% לשנה אחת למעשה מוכפל במספר שנים רב מאוד. ההפרש בגובה החזר משכנתא חודשי המיידי נראה יחסית זניח אך יש הפרש מהותי בסה"כ החזרי משכנתאות רב שנתיים שהם למעשה קובעים את הכדאיות הכלכלית של לקיחת ההלוואה.
בהלוואה לכל מטרה שבדרך כלל תקופתה יחסית קצרה, עד 5 שנים, יש פחות משמעות להפרש קטן כל כך של אחוז ריבית.

חישוב משכנתא – הסבר מספרי לחשיבות ריבית משכנתאות

נתוני הדוגמא של חישוב משכנתאות במסלול משכנתא בריבית קבועה צמודה:

ריבית על משכנתאות חשובה אף בהפרש של 0.1% בלבד ולהלן דוגמא מספרית:
ריבית  – 3.0% מול 3.1%
תקופת חישוב  – 25 שנה
קרן ההלוואה – 600 אלף שקל
משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן. אינפלציה ממוצעת לשנה בעשור האחרון כ -2.7%.

תוצאות חישוב משכנתא

תוצאות חישוב משכנתא מתקבלות בעזרת מחשבון משכנתא שנמצא באתר זה:

 1. תוצאות עם ריבית משכנתא של 3.0 אחוז לשנה:
  החזר חודשי מיידי, הראשון: 2,852 שקל
  החזרים לכל התקופה: 1,209,813 שקל

 2. תוצאות עם ריבית משכנתא של 3.1 אחוז לשנה:
  החזר משכנתא חודשי מיידי, הראשון: 2,883
  החזרי משכנתא לכל התקופה: 1,223,124
 3. הפרש בין שני התוצאות הנ"ל – 0.1 אחוז ריבית:
  הפרש החזר משכנתא חודשי מיידי, הראשון: 31 שקל בלבד – נראה כאילו ההפרש זניח
  הפרש החזרי משכנתא לכל התקופה: 13,311 – הפרש מהותי

אנו רואים שהפרש של רק 0.1 אחוז ריבית משכנתא שנתית נתן הפרש של 13,311 שקל שזה לכל הדעות סכום מהותי.

מה ההפרשים של החזרי משכנתא בהפרש של 0.4% ריבית משכנתא?

ההפרש בסה"כ ההחזרים לכל התקופה אם מקבלים ריבית פחות טובה בכ – 0.4%:
הפרש החזרי משכנתא ריבית והצמדה של כ – 54,000 אלף שקל לכל התקופה – סכום מהותי ביותר אפילו שההחזר החודשי המיידי הוא רק של כ –  168 שקל בלבד לחודש – נראה כאילו הפרש נמוך, אך ברמה רב שנתית של 25 שנה נוצר הפרשים מהותיים מאוד..

חישוב משכנתא – מרכיבים עיקריים

אומנם יש חשיבות גדולה מאוד לגובה ריבית משכנתאות שנתית  אך יש עוד הרבה מרכיבים עיקריים חשובים ואף בחלקם אף חשובים יותר מהפרשי ריבית משכנתאות שנתי. למשל,  בביצוע חישוב משכנתא. יש הפרשים הרבה יותר גדולים ואף של מאות אלפי שקלים בין מסלולי הלוואה שונים ותמהיל שונים. קיימים מרכיבים חשובים נוספים שעל הלווה להכירם על מנת למנוע מעצמו נזקים כלכליים מהותיים. ראה מאמר באתר זה: חישוב משכנתא – מרכיבים עיקריים.

יועצי משכנתאות

פה למעשה נכנסים לתמונה יועצי משכנתאות פרטיים בעלי הניסיון המכירים היטב את שיטות חישוב הלוואה מבחינת ריבית משכנתאות, מסלולים, תמהיל, לוח שפיצר או לוח סילוקין קרן שווה, הלוואת גישור, הלוואת בלון וכד'. הניסיון המעשי גם במשא ומתן מול יועצי משכנתאות בנקאיים יבטיחו ללווה חיסכון של עשרות ואף מאות אלפי שקלים מיעוצו של יועץ משכנתאות בכיר.

 

   

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן