פורטל משכנתאות

משכנתא זכאות משרד השיכון

משכנתא זכאות משרד השיכון

משכנתא זכאות

רוכש דירה יכול לקבל הלוואות ממקורות שונים כשהמקובלים ביותר הם בזכאות ומשלימה.
משכנתא זכאות משרד השיכון היא  משכנתא הניתנת דרך בנקים למשכנתאות מכספי המדינה על פי קריטריונים שקבעה הממשלה. ההלוואה מטופלת ע"י יועץ משכנתאות בנקאי בסניף בנק למשכנתאות ומאושרת או נדחית ע"י משרד הבינוי והשיכון הנותן ההלוואות מתקציב משרדו דרך בנק משכנתאות. גם ערעור על דחיית הבקשה יתבצע דרך בנק משכנתאות שיעביר החומר לערעור בוועדת הערעורים של משרד הבינוי והשיכון. סכום זכאות משכנתא נקבע עפ"י צבירת הנקודות ועד למקסימום הלוואה מהמשרד של כ – 250 אלף שקל.

משכנתא משלימה

כספי הלוואת זכאות למשכנתא לרב אינם מספיקים לרוכש הדירה והוא צריך לגייס עוד כספי הלוואה לרכישת הדירה. הסכומים שמעבר משכנתא לזכאים באים ממשכנתא משלימה/רגילה שנותן בנק למשכנתאות תמורת שיעבוד הנכס. הלוואת בנק למשכנתאות מעבר לסכום זכאות משכנתא נקראת משכנתא משלימה. משכנתא משלימה יכולה להגיע, כולל משכנתא לזכאים, בד"כ עד 90% משווי הנכס.

בדיקת זכאות למשכנתא

פירוט רחב יותר בנושא בדיקת זכאות למשכנתא נמצא במאמר באתר זה בשם: בדיקת זכאות למשכנתא.
קישור לאתר משרד הבינוי והשיכון לחישוב זכאות למשכנתא לחץ – מחשבון זכאות משכנתא.
באתר משרד הבינוי והשיכון קיים מחשבון חישוב זכאות למשכנתא לחישוב הניקוד המצטבר לזכאות. גובה הניקוד קובע את גובה ההלוואה ממשרד הבינוי והשיכון. פחות מאלף נקודות לא זכאים להלוואה מהמדינה.

תנאי משכנתא לזכאים אינם אטרקטיביים

עד דצמבר 2011 תנאי משכנתא היו בהלוואה צמודת מדד עם ריבית קבועה של 4%, למקסימום 20 שנה.
מינואר 2012 הממשלה החלה להתאים את תנאי זכאות למשכנתא לתנאים של בנקים למשכנתאות בשוק החופשי והורידה את הריבית הקבועה ל 3% בלבד, צמוד מדד ועד 20 שנה.
יש לציין שעקב הורדת ריבית בנק ישראל מרבעון האחרון של 2011 ובמהלך 2012 יש ספק גדול בכדאיות של לקיחת משכנתא זכאות ממשרד השיכון. תנאי לקיחת משכנתא של בנקים למשכנתאות טובים יותר בשנים האחרונות מהלוואות המדינה ולכן הציבור פחות משתמש במימון המדינה ועבר יותר למימון ישיר של בנק משכנתאות.
תקציב הלוואות דיור מהמדינה ירד בשנים האחרונות ממספר מיליארדי שקלים בשנה למאות בודדות של מיליוני שקלים. המדינה מדברת על סיוע לנזקקים אך בפועל היא נותנת תנאים גרועים יותר מהשוק החופשי וכך היא חוסכת מיליארדי שקלים מהתקציב השנתי לסיוע בדיור.

יועץ משכנתאות לתכנון וחיסכון מרבי

מומלץ מאוד לעבוד עם יועץ משכנתאות בכיר המתמחה בתחום המשכנתאות.
יועץ משכנתאות מכיר היטב את האלטרנטיבות השונות, מסלולים, תמהיל, ריבית משכנתא טובה לכל מסלול ומסלול וכד'. פוטנציאל החיסכון הכספי הוא עצום בסיוע יועץ משכנתאות, בעיקר כשיש לו ניסיון מעשי רב שנים של משא ומתן כספי עם המערכת הבנקאית.

 

   

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן