פורטל משכנתאות

בנקים למשכנתאות

בנקים למשכנתאות

בנקים למשכנתאות – מדוע משלמים עמלת פירעון מוקדם?

עמלת פירעון מוקדם של משכנתא או בשמה המקובל קנס יציאה או עמלת היוון נקבע בפקודת הבנקאות 1941, סעיף 13. הפקודה קובעת שכל מי שלקח משכנתא בתנאי תשלום משכנתא שנקבעו ע"י נגיד בנק ישראל ורוצה לבצע פירעון מוקדם משכנתא, לפני המועד שבהסכם ההלוואה, ישלם עמלת פירעון לנותן ההלוואה, בנק למשכנתאות.
העמלה משולמת לצמצום הפסדי ריבית משכנתא עתידית של בנקים למשכנתאות הנגרמים מהחזר מוקדם של משכנתא בתקופות של ריבית יורדת. כאשר ריבית בנק ישראל יחסית יציבה אין כעקרון עמלת היוון פירעון מוקדם.
כאשר ריבית בנק ישראל עולה מעבר לריבית בהלוואה אז נוצרת עמלת פירעון שלילית, לטובת הלווה, שהיא תקוזז לכיסוי מלא של עמלות פירעון מוקדם.

בנק למשכנתאות – מתי חייבים בתשלום עמלת פירעון מוקדם?

כאשר לוקחים משכנתא בריבית קבועה אך במשק ריבית בנק ישראל וגם ריבית פריים יורדים, דבר שמשפיע על הורדת ריביות משכנתא חדשות, כדאי ללווה לבצע מיחזור משכנתא ולשלם פחות. ביצוע מיחזור משכנתא בריבית נמוכה יותר ממשכנתא מקורית יוצר לבנק הפסדי ריבית עתידית. בנק למשכנתאות באישור מתן משכנתאות בעבר לקח הלוואות בריבית גבוהה. אם הלווה ימחזר לריביות נמוכות יותר אז בנק למשכנתאות נותר עם מימון כספי משכנתאות בריבית גבוהה יותר ממה שייתן בביצוע מיחזור משכנתא. הפסדי בנק משכנתאות ישולמו ע"י הלווה שסוגר את הלוואתו בפירעון מוקדם משכנתא.
בנק למשכנתאות לא יכול לסגור מוקדם את כספי הפיקדונות המופקדים אצלו לתקופות מוגדרות ולהפחית את ריבית הפיקדונות הישנות עם הורדת ריבית בנק ישראל המורידה את  ריבית הפריים ולכן נוצר אצל בנק משכנתאות הפסד בביצוע מיחזור משכנתא המורידה את ריבית משכנתא של הלווה.
בירידת ריבית בנק ישראל, בנקים למשכנתאות ממשיכים לשלם ריבית פיקדונות גבוהה לקופות הגמל, חברות ביטוח ועוד אך הם חייבים להסכים לביצוע מיחזור משכנתא ללווים והתאמתה למצב החדש של ריביות משכנתא נמוכות יותר, מצב שיכול לגרום לאי יציבות פיננסית של בנקים למשכנתאות שלא יצליחו לעמוד בהתחייבויות שלקחו על עצמם.

בנק ישראל – קביעת נוסחת עמלת פירעון מוקדם

נגיד בנק ישראל קבע נוסחת חישוב עמלת פירעון מוקדם שישלם הלווה על מנת למנוע הפסד של בנק משכנתאות ולשמירת יציבות כלל הבנקים בישראל. הנחיות נגיד בנק ישראל אושרו ע"י שר האוצר וועדת הכספים והחלו מיולי 1989. לאורך השנים נעשו שינויים שונים בהנחיות עד שנכנס לתוקף "צו הבנקאות (עמלת פירעון מוקדם) התשס"ב – 2002" בנובמבר 2002. צו בנקאות זה קובע את העמלות לפירעון המוקדם לכל סוגי ההלוואות בישראל.
ראה במאמר האתר פירוט מרכיבי עמלת פירעון מוקדם

יועץ משכנתאות

יועץ משכנתאות מסייע להבנת נושא עמלות פירעון מוקדם משכנתא, שיטת החישוב וכדאיות של פירעון מוקדם משכנתא. יועץ משכנתאות מתמחה בתחום משכנתאות ובשיטות חישוב משכנתא וחוסך ללווה כסף רב בייעוצו.

   

 

דילוג לתוכן