פורטל משכנתאות

זכאות משכנתא

זכאות משכנתא

 

זכאות משכנתא ניתנת על ידי משרד הבינוי והשיכון והיא ניתנת לזכאים בתנאים נוחים יותר מהמשכנתא החופשית / המשלימה הניתנת ע"י הבנקים למשכנתאות. הריבית במשכנתא לזכאים היא נמוכה מאוד ולכן כדאי לקחת אותה.

זכאות משכנתא – שיקול כדאיות משכנתא לזכאים

כדאיות לקיחת משכנתא לזכאים  מהמדינה תלויה בריבית במשק. ככל שריבית הפריים עולה, ריבית משכנתאות רגילות בבנקים למשכנתאות עולה ולכן כדאיות לקיחת משכנתאות מהמדינה עולה.
בסוף שנת 2008 החל המיתון העולמי והריביות בישראל ובעולם הגיעו לרמות שפל נמוכות שנמשכו מספר שנים. כדאיות לקיחת משכנתאות מהמדינה הייתה בשוליים בשנים 2010 –  2009 והיה אפשר לקחת משכנתאות רגילות מהבנקים למשכנתאות בריבית נמוכה מאוד המתחרה בריבית מהמדינה. 
הריבית  בישראל הועלתה בקצב איטי בשנת 2010 אך משנת 2011 הריביות הנמוכות מאוד בישראל החלו לעלות בקצב מהיר ע"י בנק ישראל.
להערכת כלכלנים רבים בנק ישראל שואף לריבית פריים נורמאלית בישראל של כ 5%-6% לשנה. 
עליית ריבית הפריים ב – 2011, אף שהיא עדיין נמוכה מהריבית הנורמאלית, החזירה את כדאיות לקיחת משכנתא לזכאים  מהמדינה. 

תעודת זכאות למשכנתא – משכנתא לזכאים

משכנתא לזכאים מהמדינה היא על פי חוק למחוסרי דיור, זוגות צעירים כולל הידועים בציבור, עולים חדשים, רווקים מעל גיל 30 ומשפחות חד-הוריות.
תעודת זכאות משכנתא מועדפת מהמדינה ניתנת ע"י כל הבנקים למשכנתאות עפ"י שיטת צבירת ניקוד לזכאות עפ"י קריטריונים שנקבעו ע"י המדינה כגון: מספר שנות הנישואין, גיל הרווק, איזור מגורים מועדף, שירות צבאי או לאומי, מספר אחים ואחיות, מספר ילדים ועוד.
את הניקוד לקבלת תעודת זכאות למשכנתא אפשר לחשב באתר של משרד הבינוי והשיכון.
גובה סכום ההלוואה מהמדינה ייקבע על פי תוצאת הניקוד שקיבל המבקש.
התעודה מאשרת זכאות למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון ותוקפה הוא לשנה אחת מיום הבקשה.
לא חייבים לקחת את ההלוואה מהמדינה או הלוואת משכנתא משלימה מאותו בנק למשכנתאות שטיפל בבקשה לקבלת תעודת זכאות משכנתא. ראה מאמר "משכנתא לזכאים – ירידה דרסטית"

זכאות למשכנתא – מסמכים עיקריים נדרשים

זכאות למשכנתא מתקבלת ע"י הצגת מסמכים בסניף בנק למשכנתאות.
פירוט המסמכים העיקריים הנדרשים להצגה בבנק למשכנתאות, כולל תהליך הערעור באם יש צורך, מפורטים במאמר באתר זה: זכאות למשכנתא – מסמכים עיקריים.

יועץ משכנתאות  אובייקטיבי ובלתי תלוי יכול לסייע בנושא.

משכנתא לזוגות צעירים – זכאות משכנתא

משכנתא לזוגות צעירים היא הלוואה הניתנת ממשרד הבינוי והשיכון במסגרת תעודת זכאות משכנתא. מטרת הלוואה היא לעזור לקבוצת אוכלוסיה זו לרכוש דירה. ראה מאמר משכנתא לזוגות צעירים – זכאות למשכנתא

   

 

דילוג לתוכן