פורטל משכנתאות

משכנתא לזכאים – זכאות למשכנתא ממשרד השיכון

משכנתא לזכאים – זכאות למשכנתא ממשרד השיכון

זכאות למשכנתא

משרד הבינוי והשיכון נותן משכנתאות על בסיס זכאות למשכנתא לפי ניקוד מחושב באתר המשרד. זכאות למשכנתא ניתנת לחסרי דיור, צעירים, עולים חדשים, חד הורים, רווקים מגיל 30 ומעלה וגם משכנתא לזוגות צעירים.

ריבית זכאות למשכנתא אינה אטרקטיבית

ריבית זכאות משכנתא בשלוש השנים האחרונות לא אטרקטיבית מכיוון שהיא גבוהה יותר מהריבית הניתנת ע"י בנקים למשכנתאות בשוק החופשי. משרד הבינוי והשיכון לא עדכן עם השנים את הקריטריונים לקבלת זכאות למשכנתא ואת הריבית והיא עם ריבית קבועה של 4% צמודה למדד למשך של 20 שנה. כיום אף שהריבית עלתה היא עדיין בריבית קבועה סבי כ – 3% צמוד למדד אצל בנקים למשכנתאות, שהיא בכמעט אחוז שלם מתחת לריבית ממשרד הבינוי והשיכון.  
היום עם מחאת האוהלים יש לחץ על הממשלה לעדכן הקריטריונים לזכאות למשכנתא על מנת שיהיו אטרקטיביים למחוסרי הדיור ולצעירים.
בשנת 2010 ניתנו כחצי מיליארד שקל עבור משכנתא לזכאים וזה סכום זניח מול כ – 54 מיליארד שקל של סה"כ משכנתאות חדשות שניטלו, מהווה פחות מ – 1% כאשר כ – 5 שנים אחורה זכאות למשכנתא היוותה כ – 10% ממתן משכנתאות.

תחזית כדאיות זכאות למשכנתא

עליית הריבית  העקבית במשק סוגרת את פער ריביות משכנתא בין משכנתא חופשית ע"י בנקים למשכנתאות מול זכאות למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון.
בנוסף, הממשלה מתכננת להקל בקריטריונים למתן משכנתא לזכאים ולכן הכדאיות הכלכלית לנטילת הלוואת זכאות משכנתא נראית קרובה מאוד.
דוגמא לשיפור תנאי משכנתאות – הממשלה אישרה מיולי 2011 מענק של כ – 100 אלף שקל לבנייה רוויה ל – 28 יישובים בפריפריה.

משכנתא לזכאים – כיצד מקבלים תעודת זכאות למשכנתא?

תעודת זכאות משכנתא מונפקת ע"י משרד הבינוי והשיכון ונמסרת ללווה ע"י בנקים למשכנתאות. גם כסף הלוואת זכאות למשכנתא ניתן ע"י בנקים למשכנתאות. כל הטיפול, הגשת הבקשה, המסמכים הנילווים, קבלת התעודה ואף כספי המשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון ניתנים ללווה ע"י בנקים למשכנתאות.
באתר משרד הבינוי והשיכון ניתן למצוא את הקריטריונים והניקוד על כל סעיף ואפשר לראות האם הלווה זכאי לקבל את תעודת משכנתא לזכאים.
תוקף התעודה הוא לשנה מיום הנפקתה.
הקריטריונים העיקריים לקבלת תעודת משכנתא לזכאים הם:
שירות צבאי / לאומי, מספר שנות נישואין, גיל רווק מעל 30, איזורי מגורים מועדפים, גודל המשפחה מבחינת מספר אחים ואחיות, מספר הילדים וכד'.
סכום הלוואת זכאות משכנתא נקבעת על פי תוצאת הניקוד עפ"י הקריטריונים שקבעה הממשלה.
חשוב להדגיש שאת המשכנתא החופשית והמשכנתא עם תעודת זכאות משכנתא אפשר לקחת משני בנקים למשכנתאות שונים.

 

   

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן