פורטל משכנתאות

ריבית משתנה

ריבית משתנה

מהי ריבית משתנה?

ריביות משכנתא משתנות לפי המוגדר בהסכם ההלוואה. משתנה בכל תקופה מסוימת ולפי שיטת הריבית המוגדרת בהלוואה. שיטת שינוי ריבית משתנה תלויה מאד בסוג הריבית שנקבעה. סוגי משכנתאות מופרדים ביניהם לפי תנאי משכנתא וסוג ריבית משכנתא שנקבעה בו.

סוגי משכנתאות עם ריבית משתנה

סוגי המשכנתאות בריביות משכנתא משתנות הם:

  • מסלול ריבית פריים – ריבית הפריים נקבעת על פי ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%. בנק ישראל מודיע פעם בחודש על שינוי הריבית ולכן במסלול זה שינוי הריבית יהיה פעם בחודש והוא יהיה לפי ריבית פריים עדכנית בהפחתת מרווח קבוע שנקבע עם הבנק למשכנתאות. ריבית הפריים היא העוגן המשתנה בכל חודש. המרווח הקבוע נשאר ולא משתנה מתחילת ההלוואה ועד יומה האחרון. במסלול ריבית פריים הקרן לא צמודה למדד
  • הלוואת בלון שהריבית בה היא לפי ריבית פריים. ראה פירוט על הלוואת בלון באתר זה
  • הלוואת גישור שהריבית בה היא לפי ריבית פריים. ראה פירוט על הלוואת גישור באתר זה
  • מסלולי ריביות משכנתא משתנות בכל מספר שנים מוגדר – בהסכם קובעים כל כמה זמן תשתנה הריבית למשל כל שנה, שנתיים, שלוש, חמש, שבע, עשר וכד'. בהסכם גם קובעים לפי איזה עוגן תשתנה הריבית. ריבית שנתית משכנתא נקבעת לפי סוג עוגן הריבית בתוספת קבועה לכל תקופת ההלוואה של מרווח באחוזים חיובי או שלילי. מה שמשתנה בכל תקופה מוגדרת הוא העוגן
  • סוגי ריבית עוגן – ריבית פריים, עוגן אג"ח לפי שנים מוגדרות וקבועות, עוגן גיוסי כספים של הבנק, עוגן משכנתא דולרית שהיא ריבית הליבור בלונדון, עוגן משכנתא במט"ח כמו היורו, עוגן בנק ישראל שזה הריבית B שהיא ריבית משכנתא ממוצעת  צמודת מדד וכד'

לקיחת ריבית משתנה מוגבלת לעד שליש משכנתא

בנק ישראל נתן הנחיות מיוחדות במאי 2011 להגבלת מסלולי משכנתא עם ריביות משכנתא משתנות עד כל 5 שנים. בנק ישראל קבע שמותר לקחת רק עד שליש מהמשכנתא בריביות משכנתא משתנות עד לכל 5 שנים ולכן מספר מסלולי משכנתא מוגבלים לעד שליש כגון:

  • מסלול ריבית פריים, שמשתנה בכל חודש
  • ריבית משכנתא במט"ח כמו משכנתא דולרית / יורו / יין שריבית עוגן שלה משתנה בהסכם ההלוואה בד"כ כל 3 חודשים או שישה חודשים, או שנה
  • ריביות משכנתא משתנות כל פחות מ – 5 שנים כמו עוגן אג"ח עד 5 שנים, עוגן ריבית משכנתא ממוצעת צמודת מדד שמשתנה בכל חודש, עוגן גיוסי כספים שמשתנה כל חודש וכד

ריבית משתנה וקרן צמודה

הריבית משתנה בכל תקופה מוגדרת וגם הקרן משתנה כי היא צמודה למדד המחירים לצרכן. זאת הלוואה יחסית מסוכנת, תלויה בשינויים של הריבית וגם של מדד המחירים לצרכן.
ראה פירוט על ריבית משתנה וקרן צמודה באתר זה.

ריבית משתנה וקרן לא צמודה

הריבית משתנה בכל תקופה מוגדרת אך יש יתרון עצום למסלול זה מכיוון שקרן ההלוואה לא צמודה לאף מדד ולכן הסיכון ללווה באופן יחסי נמוך יותר מאשר הלוואות צמודות.
ראה פירוט ריבית משתנה וקרן לא צמודה באתר זה.

רוצים לחסוך? קחו יעוץ משכנתא

יעוץ משכנתא מקצועי יחסוך ללווה עשרות ואף מאות אלפי שקלים ע"י קהלת יעוץ משכנתא טוב ואמין.

 

   

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן