פורטל משכנתאות

הלוואות משכנתא משלימה

הלוואות משכנתא משלימה

מהי הלוואת משכנתא משלימה?

השם משכנתא משלימה בא כאשר לוקחים הלוואה לדיור ממשרד השיכון כהטבה מהמדינה ובנוסף יש צורך בהלוואה נוספת לדיור מכספי בנק למשכנתאות על מנת לרכוש את הנכס. ההלוואה הנוספת נקראת הלוואת משכנתא משלימה. שתי הלוואות משכנתא אלו, האחת ממשרד השיכון והרגילה מבנק למשכנתאות, מהווים את ההלוואה לרכישת הנכס ולחישוב אחוז מימון ההלוואה ממקורות לא עצמאיים.
תמורת הלוואות למשכנתא ישועבד הנכס הנרכש.
פירוט רחב יותר על הנושא אפשר למצוא באתר זה במאמר הכללי בדף הבית ובמאמרים
הרבים האחרים על פי הנושא הספציפי שהלווה צריך.

זכאות למשכנתא משרד השיכון

זכאות למשכנתא מהמדינה נקבעת על פי קריטריונים שקבעה הממשלה ועל פי חישוב זכאות למשכנתא על בסיס הצטברות נקודות. בדיקת זכאות למשכנתא מתבצעת באתר משרד השיכון. פירוט רחב יותר על נושא זכאות למשכנתא, חישוב ניקוד הזכאות, קישור לאתר משרד השיכון שבו קיים מחשבון זכאות משכנתא'  נמצא באתר זה במאמרים מחשבון זכאות משכנתא וכמו כן במאמר זכאות למשכנתא.
באופן כללי הלוואות משכנתא משרד השיכון מיועדות לסייע לאוכלוסיות מסוימות המקבלות ניקוד לפי מצבם: חסרי דיור, זוגות צעירים, עולים חדשים, רווקים מעל גיל 30, מספר ילדים, מגורים בפריפריה וכד'.
את הזכאות למשכנתא קובע משרד השיכון וערעור על דחיית הבקשה מתבצעת בוועדת הערעורים של משרד השיכון.
כספי ההלוואה ממשרד השיכון מגיעים מתקציב המשרד ומועברות ומטופלות ע"י בנק למשכנתאות.

זכאות משכנתא משלימה

קביעת זכאות משכנתא משלימה מתבצעת ע"י בנק למשכנתאות וניתנת מכספי הבנק שכפוף לכללי מתן משכנתאות של המפקח על הבנקים בבנק ישראל. הבנק קובע לעצמו את רמת הסיכון שהוא מוכן לתת ללווה, האם לתת לו הלוואה או לדחות הבקשה, איזה ערבויות חייבים לתת תמורת ההלוואה, איזה תנאים לאשר ללווה וכד'. בנק למשכנתאות אחראי על גביית החזר ההלוואה ולכן הוא דורש בטחונות שונים כגון שעבוד הנכס, ביטוח דירה, ביטוח חיים, ביטוח   EMI במקרה הצורך, ולפעמים אף דורש ערב נוסף להלוואה ואף לווה נוסף.

יועץ משכנתא – הפתרון האולטימטיבי לחיסכון מרבי של הלוואות משכנתא

חשיבות יועץ משכנתא גדולה מכיוון שהלוואות לדיור בד"כ הן בסכומים גבוהים מאוד ומההלוואות הגדולות ביותר שמשפחה לוקחת במהלך חייה, תקופתה ארוכה ביותר והיא משפיע על איכות חייה הכלכליים של המשפחה.
תחום משכנתאות הוא רחב ביותר ומסובך הכולל בתוכו מאות אפשרויות של תמהילי הלוואה ולכן הידע המקצועי הטוב של יועץ משכנתא מאפשר לו "לתפור חליפה" של הלוואה שתואמת בדיוק לצרכי הלווה ולמצבו הכלכלי בהווה ובעתיד.
יועץ משכנתא מקצוען יחסוך ללווה עשרות ואף מאות אלפי שקלים.

 

   

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן