פורטל משכנתאות

ריבית פריים / ריבית הפריים

ריבית פריים

מהי ריבית פריים?

ריבית פריים היא שיעור הריבית הבסיסית שהבנקים קובעים לפיקדונות והלוואות לא צמודות למדד המחירים לצרכן או למטבע חוץ.
שם הריבית בא מהמילה Prime  (עיקרי) באנגלית ולכן היא מסומנת בישראל באות האנגלית P' ' או בעברית באות 'פ'.

ריבית הפריים – כיצד נקבעת?

ריבית בנק ישראל (למשל ביולי 2011 3.25%) המוכרזת ע"י נגיד בנק ישראל פעם בחודש, בתוספת קבועה של 1.5%, ריבית פריים היא 4.75%, נכון ליולי 2011.

ריבית פריים – היכן משתמשים?

בבנקים משתמשים באחוז ריבית פריים בהלוואות שונות עם תוספת מרווח לאחוז ריבית, למשל:
הלוואה לכל מטרה – נניח בריבית P + 2% , הכוונה בריבית של 2%    4.75% + , ריבית הלוואה לכל מטרה של 6.75% , נכון ליולי 2011.
ריבית פריים במסלול פריים – מוגדר עם ריבית פריים מינוס מרווח אחוז ריבית. למשל פריים מינוס 1% שווה ריבית במסלול עם פריים של 4.75% פחות 1% שווה 3.75%, נכון ליולי 2011. יש לציין ולהדגיש שהיתרון העיקרי של מסלול פריים שהוא לא צמוד למדד המחירים לצרכן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
וכמו כן אין קנס יציאה ממסלול זה וקל לעשות פירעון מוקדם או חלקי בביצוע מיחזור משכנתא.

ריבית פריים בחשבון חוזר דביטורי (חח"ד) – ריבית האוברדרפט מוגדרת עם ריבית הפריים בתוספת למשל 4%,  זאת אומרת סה"כ באחוז ריבית פריים של 3.25% בתוספת 4% שווה ריבית של 7.25%.

מהי השפעת ריבית פריים על לקיחת משכנתאות?

ריבית פריים ממוצעת רב שנתית היא כ- 6.5% (ריבית בנק ישראל ממוצע 5% בתוספת 1.5%). ביולי 2011 ריבית הפריים נמוכה מהממוצע והיא רק 4.75% ולכן הציפיות לשנתיים הקרובות לעליית ריבית זו לסביבות הממוצע הרב שנתי.
ריבית פריים ירדה מרמה של 5.75% לפני תחילת המיתון העולמי שהחל בנובמבר 2008 עד לרמה של 2.0% באמצע 2009 (ריבית שפל של 0.5% של בנק ישראל).
ירידה דרסטית זאת גרמה לעלייה דרסטית ברמה של לקיחת משכנתאות במסלול פריים עד לגובה שיא של 56 מיליארד שקל בשנת ב2010 שמתוכם כ- 70% נלקחו עם מסלול זה. גם רמות האינפלציה הנמוכות שהיו בשנת ב 2009 עקב המיתון העולמי עודדו לקיחת מכנתאות עם מסלול פריים שהוא לא צמוד למדד המחירים לצרכן.
בשנת 2011 – 2010 בנק ישראל העלה את הריבית במשק ל 3.25% שמשמעותו ריבית פריים של 4.75% ביולי 2011 דבר שמייקר משמעותית את תשלומי ריבית פריים של מסלולי הפריים. לכן ברבעון ראשון של 2011 מסלולי פריים ירדו לרמה של פחות מ – 50% מכלל המשכנתאות והמגמה יורדת אף יותר עקב הנחיות בנק ישראל להגבלת הלוואות בריבית משתנה (כמו ריבית הפריים) לעד שליש מגובה משכנתא.

מהי השפעת ריבית פריים על ההחזר החודשי?

היתרונות העצומים של מסלול ריבית פריים הם:

  • מסלול לא צמוד למדד המחירים לצרכן
  • רבית פריים כיום נמוכה מהממוצע הרב שנתי וגם יחסית למסלולי משכנתא אחרים
  • ללא קנסות יציאה בפירעון מוקדם , מלא או חלקי ע"י מיחזור משכנתא.

החיסרון של מסלול משכנתא ריבית פריים:

  • ריבית פריים כיום במגמת עלייה לכיוון הממוצע הרב שנתי של כ – 6.5%, מריבית פריים ביולי 2011 של 4.75% בלבד. עליית הפריים בכ – 2% נוספים תייקר מאוד את ההחזרים החודשיים ואת סה"כ ריבית משכנתא המצטברת לתשלום ברמה הרב שנתית עד לסיום תקופת ההלוואה.

דוגמא מספרית:

משכנתא – 1,000,000 שקל, תקופה – 20שנה, מסלול פריים (4.75%) מינוס 1% – 3.75%, שיטת חישוב ריבית משכנתא – שפיצר, ללא הצמדה למדד, ללא קנסות יציאה.
ההחזר החודשי – 5,929 שקל, סה"כ ריבית משכנתא רב שנתית כ –  423,000.
כעת נניח שריבית בנק ישראל עלתה ב – 1% ולכן ריבית פריים 5.75% במסלול פריים מינוס 1%, 4.75% ריבית המשכנתא. נבדוק מה ההשפעה על ההחזר משכנתא החודשי וועל ריבית משכנתא הרב שנתית:
החזר משכנתא החודשי – 6,462 שקל, סה"כ ריבית משכנתא רב שנתית – 551,000.
הפרש מעליית ריבית משכנתא ב- 1%:
תוספת להחזר החודשי – 533 שקל,  תוספת לסה"כ ריבית משכנתא רב שנתית – 128,000 שקל.
אנו רואים שתוספת של 1% בלבד באחוז הפריים העלה מהותית את גובה ההחזר משכנתא החודשי ואת סה"כ ריבית משכנתא הרב שנתית לתשלום.

מה רגישות החזר משכנתא החודשי וסה"כ תשלום ריבית משכנתא מעליית ריבית של 0.1% בלבד?

בנתוני הדוגמא הקודמת נעלה את ריבית משכנתא במסלול פריים מינוס ב 0.1% בלבד. מריבית משכנתא של 3.75% לריבית משכנתא של 3.85%:
ההחזר החודשי 5,981, סה"כ ריבית רב שנתית כ – 435,500
השפעת גידול 0.1% בריבית:
גידול בהחזר משכנתא חודשי של 52 שקל, תוספת לסה"כ ריבית משכנתא רב שנתית – 12,500 שקל.
אנו רואים שהמשמעות של 0.1% על סה"כ החזר ריבית משכנתא לטווח של 20 שנה הוא מהותי מאוד.

מסקנה – יש חשיבות רבה לביצוע משא ומתן אסרטיבי עם יועצי משכנתאות בנקאיים להורדת אחוז ריבית משכנתא, וטוב יעשה הלווה שיתייעץ עם יועץ משכנתאות פרטי ובלתי תלויי שהוא המומחה הראשי בתחום משכנתאות.

   

דילוג לתוכן