פורטל משכנתאות

פריים – ריבית בנק ישראל

ריבית פריים בנק ישראל

 

מדריך משכנתא, פריים – ריבית בנק ישראל, בא להסביר על  ריבית בנק ישראל והגורמים שמשפיעים עליה ולכן אוטומטית גם על ריבית הפריים. כמו כן הדגשת העזרה שנותן מחשבון ריבית.

ריבית פריים

ריבית בנק ישראל באוגוסט 2011 – 3.25%.
מרווח קבוע שהבנקים מוסיפים – 1.5%.

ריבית פריים 4.75% = ריבית בנק ישראל 3.25% + מרווח קבוע של 1.5%

ריבית פריים משמשת לקביעת ריבית על משכנתא במסלול ריבית פריים כאשר מקובל עם מרווח שלילי עליו של כ- 1.0% – 0.5%.

ריבית בנק ישראל

אנו רואים שלמעשה ריבית בנק ישראל משפיעה באופן ישיר על ריבית הפריים ולכן נתרכז בגורמים העיקריים המשפיעים על ריבית בנק ישראל:

  • מדיניות מוניטרית של בנק ישראל מבחינת הכלכלה הישראלית: גובה האינפלציה בישראל, שע"ח מטבע חוץ, צמיחה במשק, אבטלה, שוק הדיור, היצע הכסף השקלי, משברים כלכליים בישראל ובעולם, הפרש בין בנק ישראל ריבית פריים לריביות באירופה ובעיקר ארה"ב ועוד
  • אינפלציה בישראל – ככל שהמדד עולה מעל התחום שהוגדר ע"י הממשלה 3% – 1%, ריבית בנק ישראל תעלה על מנת להילחם באינפלציה ולהורידה לתחום שהוגדר
  • שער חליפין דולר שקל – ככל שהדולר נחלש מול השקל ריבית בנק ישראל תרד על מנת להגן על היצואנים והתעסוקה בישראל.  ריבית הפריים יורדת, הדולר מתחזק כי עוברים משקלים לדולר
  • תעסוקה וצמיחה בישראל – ריבית בנק ישראל נמוכה מעודדת את ההשקעות בעסקים וגידול בצמיחה ובתעסוקה. ריבית פריים גבוהה נועדה לצנן את המשק בתקופות של צמיחה גבוהה מידי
  • הפרש ריבית פריים בנק ישראל  לריביות בעולם. ככל שתעלה ריבית בנק ישראל ויגדל הפער בינה לעולם, משקיעים מחו"ל ירצו להשקיע בשקל ולכן הוא יתחזק והדולר ייחלש והיצואנים והתעסוקה ייפגעו, לכן הנגיד מוגבל בעליית ריבית בנק ישראל. המשבר הפיננסי והתקציבי של ארה"ב ואירופה גורם להם להשאיר את הריביות בארצם נמוכות מאוד ולכן פער הריביות עולה והנגיד מוגבל יותר ויותר בעליית ריבית בנק ישראל
  • מחירי הסחורות בעולם עולים בשנים האחרונות ולכן האינפלציה עולה והנגיד נלחם בה בעליית ריבית פריים בנק ישראל
  • אינדקס הדולר הנחלש בעשור האחרון מעלה את מחירי הסחורות, גורם לעלייה באינפלציה והורדתה מתבצעת ע"י עליית ריבית פריים בנק ישראל
  • משק ישראלי בצמיחה גבוהה כולל שוק הדיור בעלייה דרסטית גורמים לאינפלציה גבוהה בישראל והנגיד ממתן אותה ע"י עליית ריבית בנק ישראל

משכנתא ריבית

הריביות המפורסמות ע"י בנק ישראל משפיעות על ריבית הפריים שמשפיע על ריבית משכנתא בכל מסלולי המשכנתא השונים. עליית ריביות בנק ישראל מייקרת לבנקים למשכנתאות את הלוואותיהם מבנק ישראל ולכן הם צריכים לעלות ריבית על משכנתא מהלווים על לקיחת משכנתא.

מחשבון ריבית

מחשבון משכנתאות מסייע רבות ללווה בתכנון חישוב משכנתא. מחשבון ריבית נועד להציג ללווה בפשטות את פריסת עלויות הריבית וההצמדה שבהלוואתו. תכנון נכון של משכנתא יכול לחסוך ללווה משכנתא עשרות ואף מאות אלפי שקלים.

   

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן