פורטל משכנתאות

מחשבון משכנתא פריים

מחשבון משכנתא פריים

מה זה מחשבון משכנתא פריים?

רקע כללי – בתחום המשכנתאות יש הרבה מאוד מסלולי הלוואה ואף יותר אלטרנטיבות של חישוב משכנתאות. כל מסלול הלוואה אפשר לחשבו בשיטות שונות כמו: שפיצר או קרן שווה. יש מסלולי משכנתא צמודים למדד מסוים ויש מסלולים ללא הצמדה כלל.
משכנתא מחשבון פריים מיועד עבור חישוב משכנתאות לא צמודות למדד המחירים לצרכן ואפשר לבחור בו את מחשבון משכנתא שפיצר או קרן שווה.
מחשבון משכנתא עם אלטרנטיבת פריים נמצא באתר זה.

מחשבון משכנתא פריים – מסלולי משכנתא שונים

באמצעות מחשבון משכנתא פריים אפשר להשתמש במסלולי הלוואה שונים כגון:

  • מסלול ריבית פריים – ריבית פריים היא 1.5% מעל ריבית בנק ישראל. מסלול ריבית פריים ניתן עם מרווח שלילי בד"כ של כ 1% – 0.5% וללא הצמדה למדד המחירים לצרכן
  • מסלול ריבית קבועה לא צמודה (קל"צ) – נסמן סוג הצמדה  פריים בתוך מחשבון משכנתא פריים ונקבל חישוב ללא שום הצמדה.
  • מסלול במטבע חוץ, למשל צמוד דולר – נסמן סוג הצמדה  פריים במחשבון ונקבל חישוב משכנתאות דולרית עם מרכיב הריבית בלבד, ללא שום הצמדה. אם רוצים להניח למשל שהדולר עולה במספר אחוזים לשנה אפשר לסמן בסוג ההצמדה מדד ולרשום את אחוז עליית הדולר לשנה, למעשה חישוב משכנתאות המתקבל בטבלת לוח סילוקין הוא עם קרן צמודה לדולר

הערה – בכל אחד ממסלולים הנ"ל אפשר למעשה לבחור בשתי שיטות חישוב ריבית משכנתא: שפיצר או קרן שווה.

משכנתא מחשבון פריים – יתרונות

יתרונו הגדול של משכנתא מחשבון שנמצא באתר זה שהוא פשוט ביותר ומאוד ידידותי. התוצאות המוצגות בטבלת לוח סילוקין פשוטות להבנה ומציגה את ההחזר החודשי לאורך כל תקופת ההלוואה. כמו כן מתקבל תוצאת סה"כ ההחזר הרב שנתי של ההלוואה העוזר ללווה לתכנן את הלוואתו מבחינת תזרים המזומנים השוטף ובהחלטות של כדאיות כלכלית של ההלוואה, בתנאי שהלווה יודע לנתח נכון את תוצאות הוצאות ריבית והצמדה המתוכננות בהלוואה.

יעוץ משכנתא ע"י יועץ עצמאי

מומלץ להיעזר באיש מקצוע, יועץ משכנתאות עצמאי, על מנת למנוע טעויות שעלולות לעלות ביוקר. יעוץ משכנתא נועד לתכנן נכון את ההלוואה במטרה לקחת הלוואה אופטימלית שתחסוך ללווה עשרות ואף מאות אלפי שקלים.

   

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן