פורטל משכנתאות

משכנתא ריבית – סקירה כללית

משכנתא ריבית – סקירה כללית

משכנתא ריבית – סקירה כללית

במאמר קצר זה ננסה לתמצת את סוגי ריביות משכנתא הקיימים ומקורות באינטרנט להשגתם לקבלת הסבר רחב יותר.
המאמר נועד לעשות סדר בנושא משכנתא ריבית ולעזור ללווה המבולבל מעודף סוגי ריביות משכנתא.

רשימת סוגי משכנתא ריבית – הסבר וקישור

להלן רשימת סוגי ריביות משכנתא, הסבר קצר על כל אחד וקישור אינטרנטי להרחבה בנושא:

  • ריבית בנק ישראלבנק ישראל מכריז על ריבית בנק ישראל בסוף כל חודש והיא משפיעה ישירות על ריבית הפריים של הבנקים ובדרך עקיפה על ריביות משכנתא שונות
  • ריבית פרייםהריבית הבסיסית שהבנקים גובים מלקוחותיהם בהלוואות לא צמודות למדד המחירים לצרכן. בד"כ ריבית הפריים היא 1.5% יותר מאשר ריבית בנק ישראל. מתן משכנתאות עם ריבית פריים בתוספת מרווח שלילי. בהלוואות לכל מטרה בתוספת מרווח חיובי
  • ריבית משכנתא ממוצעת צמודה למדד- שיעור ריבית משכנתא ממוצעת של מתן משכנתאות ע"י הבנקים במהלך החודש. מפורסם פעם בחודש ע"י בנק ישראל בחתך לפי תקופות שנות ההלוואה. ריבית משכנתא ממוצעת, ריבית משכנתא בנק ישראל, משמשת: א. לחישוב ריביות משכנתא משתנה עם עוגן של הריביות הממוצעות, פחות מרווח קבוע ששיעורו נתון למשא ומתן עם בנק למשכנתאות ב. לחישוב עמלת פירעון מוקדם
  • ריבית עוגן – העוגן משמש למשכנתאות עם ריבית משתנה הבנויה מהעוגן בתוספת מרווח קבוע חיובי או שלילי כגון: עוגן ריבית פריים, עוגן אג"ח, עוגן גיוסים, עוגן מטבע חוץ כמו דולר, עוגן ריבית משכנתא ממוצעת וכד'
  • ריבית משתנה – משתנה כל תקופה המוגדרת בהסכם ההלוואה. הריבית מתאימה עצמה ביום השינוי לעוגן החדש הקיים בשוק משכנתאות
  • ריבית קבועה היא קבועה לכל תקופת ההלוואה. קרן ההלוואה יכולה להיות לא צמודה (קל"צ – קבועה לא צמודה) או צמודה (ק"צ – קבוע וצמוד)
  • ריבית משכנתא – סה"כ אחוז ריבית שנתית משכנתא שנקבעת לכל מסלול ומסלול בהלוואה. לפעמים היא מורכבת מעוגן בתוספת מרווח. אחוז ריביות משכנתא שונה ממסלול למסלול

ריבית משכנתא נומינאלית וריאלית

על הלווה להבין שאחוז ריבית שנתית משכנתא שהבנק אומר לו היא הריבית הנומינאלית לשנה, הריבית הריאלית היא מעט יותר גבוהה עקב שיטת חישוב של ריבית דריבית.
בקישורי האתרים הנ"ל יש תרגום של הריבית הנומינאלית לריאלית.

יעוץ משכנתא

לקיחת יעוץ משכנתא פרטי ומקצועי יחסוך ללווה את הבלבול הרב בתחום המשכנתאות המורכב והמסובך. יעוץ משכנתא יחסוך ללווה הרבה מאוד כסף.

 

   

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן