פורטל משכנתאות

ריביות / ריבית משכנתא היום

ריביות / ריבית משכנתא היום

ריבית משכנתא היום

יש חשיבות רבה לבדיקה של ריבית משכנתא היום מכיוון שבמהלך החודש ריביות משכנתאות משתנות בתדירות גבוהה מאוד. יש סוגים רבים של ריבית על משכנתא והן משתנות בד"כ בתדירות של כל מספר שבועות וכל אחת מהן בזמן אחר בתוך החודש. הלווה חייב לדעת את אחוז ריבית שנתית משכנתא בזמן אמת של קבלת אישור עקרוני להצעתו או לזמן עריכת המשא ומתן מול בנקים למשכנתאות.

רשימת ריביות משכנתא היום – קישורי אינטרנט

קיימים מספר ריביות משכנתא היום והרשימה המפורטת עם הקישור האינטרנטי לכל ריבית משכנתא היום נמצאת במאמר משכנתא ריבית.

ריבית פריים עדכנית  

בנק ישראל מודיע בסוף כל חודש על הריבית ובכך משפיע ישירות ומיידית על ריבית פריים עדכנית כי היא 1.5 אחוז מעל הריבית המוכרזת ע"י בנק ישראל. ריבית הפריים משפיעה על ריבית משכנתא ממוצעת צמודת מדד המחירים לצרכן שגם היא מפורסמת חודשית ע"י בנק ישראל.
ריבית פריים עדכנית לינואר 2011 היא 4.25%.
על מנת לדעת מהי ריבית פריים עדכנית ברגע זה, נא לחץ על ריבית פריים.

ריבית בנק ישראל עדכנית

ריבית בנק ישראל עדכנית בינואר 2011 היא 2.75%.
על מנת לדעת מהן ריביות בנק ישראל עדכניות לרגע זה, נא לחץ על ריבית בנק ישראל.

ריבית משכנתא ממוצעת עדכנית

ריבית משכנתא ממוצעת הריאלית צמודת מדד לדצמבר 2010 שפורסמה בינואר 2011 היא 3.19%. באתר  שבקישור יש גם תרגום ריבית ריאלית לריבית נומינאלית.
על מנת לדעת מהי ריבית משכנתא ממוצעת לסוגיה השונים, לפי שנים,  והעדכניות לרגע זה, נא לחץ על ריבית משכנתא ממוצעת.

ריבית שנתית משכנתא

יש לשים לב האם הריבית היא ריבית נומינלית או ריבית ריאלית. יש פער קטן מאוד ביניהם ברמת ריבית שנתית משכנתא אך היא מצטברת לפערים גדולים יותר כאשר חישוב ריבית שנתית היא למשל עבור 20 שנה. בנק למשכנתאות שאומר ללווה איזה ריביות הוא מקבל מציין את הריבית הנומינאלית. באתרים הנ"ל יש גם תרגום של הריבית הנומינאלית לריאלית וההפך. 

ריבית על משכנתא

יש חשיבות רבה בתהליך המשא ומתן להפחתת ריבית על משכנתא למינימום האפשרי מכיוון שהפרש קטן של 0.1% בקביעת ריבית על משכנתא יכול להסתכם באלפי שקלים בתשלום ההחזר הכספי בריביות ובהצמדה רב שנתיים, לכל תקופת ההלוואה.

 

   

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן