פורטל משכנתאות

השפעת ריבית משכנתאות

השפעת ריבית משכנתאות

על מה משפיעה ריבית משכנתא?

ריבית משכנתאות משפיעה על:

  1. ביקוש משכנתאות ע"י הציבור
  2. מחירי הנדל"ן, דרך גובה הביקושים לרכישות נדל"ן
  3. החזר משכנתא חודשי – תזרים כספי שוטף
  4. החזרי משכנתא רב שנתיים – כדאיות כלכלית של לקיחת משכנתא
  5. מיחזור משכנתא
  6. קבלת ייעוץ משכנתאות

ננסה לתמצת בקצרה לגבי כל השפעה מהנ"ל במצב של ריבית משכנתא יורדת ושהיא נמוכה מאשר ריבית משכנתא ממוצעת רב שנתית, מצב זה קיים משנת 2009  ועד 2012 וחזוי להמשיך באותו כיוון נמוך בשנים הבאות עקב המשברים הכלכליים של אירופה וארה"ב.
במצב של ריבית עולה וגבוהה מאשר ריבית משכנתא ממוצעת רב שנתית, השפעת הריבית היא הפוכה מהמתואר.

השפעת משכנתאות ריבית על ביקושי משכנתאות

משנת 2009 ואילך וצפוי אף אחרי שנת 2012, ריביות משכנתא בישראל הן נמוכות ביותר דבר שיצר ביקוש עצום למשכנתאות עקב הוזלתן ואף הגדילו את הביקוש למשכנתאות ג'מבו, מעל 600 אלף שקל למשפחה.
ריבית משכנתאות נמוכה גרמה בשנת 2010 לשיא כל הזמנים של לקיחת משכנתא ע"י הציבור.
מתן משכנתאות הגיע לסכום ענק של 54 מיליארד שקל ועוד 6 מיליארד שקל של ביצוע מיחזור משכנתא.
בשנת 2011 מתן משכנתאות ירד בעשרות אחוזים עקב עלייה מהירה של הריבית, אך עדיין נשארה יחסית נמוכה, והמחאה החברתית שהפחיתו ביקושים במשק ולחצו לירידת מחירים.
בסוף 2011 נגיד בנק ישראל שוב החל במגמת הורדת ריבית בנק ישראל בקצב יחסית מהיר וכך שנת 2012 החלה בריבית נמוכה מאוד ועם צפי להורדה נוספת של ריבית משכנתא.
ירידת ריבית בנק ישראל המורידה את ריבית משכנתא ממוצעת מתחילה שוב להגדיל את הביקושים למשכנתאות בשנת 2012.

השפעת ריבית משכנתא על מחירי הדיור

בנק ישראל מפחית את ריבית בנק ישראל וכתוצאה מכך ריביות במשק יורדות כולל ריביות משכנתא. ירידת ריביות משכנתא מעודדת את ביקושי משכנתאות וביקושי רכישת דירה ראשונה ודירה שנייה להשקעה.
הביקושים הגוברים לנדל"ן אמורים לבלום דרסטית את ירידת מחירי הנדל"ן.
ריבית בנק ישראל מפחיתה את הריביות השונות במשק כולל ריביות להשקעה בבנקים לחיסכון ולכן הציבור מחפש השקעות אלטרנטיביות ועובר להשקעות בדיור ובשוק ההון. ריבית נמוכה במשק מעודדת השקעות, מחלישה את השקל ומחזקת את ההשקעות בדולר, מעודדת צריכה ועלייה באינפלציה.
יש רווח נוסף בהורדת הריבית הנובעת מגידול הביקושים למשכנתאות ולנדל"ן ועליית מחירי הנדל"ן. עליית מחירי הנדל"ן מגדילה את כדאיות ההשקעה שבוצעה בזמן שהריביות היו גבוהות כי שווי הנכס שנרכש עלה ריאלית עקב ביקושים מוגברעם למשכנתאות ונדל"ן.

השפעת ריבית משכנתא על החזר משכנתא חודשי

הקטנת ריבית משכנתא מקטינה מיידית את גובה החזרי משכנתא החודשיים ובכך מקטינה את הלחץ הכספי השוטף על התקציב המשפחתי ויוצרת יתרת כסף נוסף בתקציב למטרות משפחתיות אחרות. הדבר יוצר חיסכון כספי גדול אם הריבית הנמוכה נשמרת לאורך שנים, כמו המצב שמתרחש משנת 2009 עד 2012 וכנראה ימשיך בשנים הבאות.

השפעת ריבית משכנתא על החזרי משכנתא רב שנתייםי

ירידת ריבית משכנתא לאורך שנים חוסכת ללווה סכומי כסף מהותיים ויוצרת כדאיות גדלה והולכת של הלוואת משכנתא. החיסכון מהריבית יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים לאורך שנות ההלוואה.

השפעת ריבית משכנתאות על מיחזור משכנתא

ככל שהריבית יורדת כדאיות מיחזור משכנתא ישנה הולכת ועולה ולכן בשנת 2010 מיחזור משכנתאות הגיעה לסכום גבוה של 6 מיליארד שקל בשנה אחת. בדרך כלל מיחזור משכנתא חוסך ללווה עשרות אלפי שקלים.

השפעת הריבית על קבלת יייעוץ משכנתאות

השינויים המהירים בכלכלה שמתרחשים בשנים האחרונות יוצרים " חלון הזדמנויות" מידי פעם למשקיע המתוחכם לקבלת משכנתאות זולות במיוחד או לביצוע של מיחזור משכנתא, וניצולם לשיפור מצבו הכלכלי הפיננסי האישי. הציבור שלא בא מתחום משכנתאות והשקעות יכול לעבוד עם ייעוץ משכנתאות פרטי לשיפור מצבו הכלכלי בדיוק כמו השימוש ביועץ השקעות פיננסי.
יועץ משכנתא פרטי יכול לסייע ללווה/למשקיע למקסם את הלוואתו/השקעתו.

 

   

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן