פורטל משכנתאות

משכנתא בריבית פריים/ ריבית פריים משכנתא

משכנתא בריבית פריים/ ריבית פריים משכנתא

משכנתא בריבית פריים

בעשור האחרון משכנתא בריבית פריים הייתה מהמסלולים הטובים ביותר והרווחיים ביותר מבין מסלולי משכנתא הקיימים. מסלול משכנתא דולרית אף היה יותר רווחי עקב נפילת הדולר אך הוא מסלול הרבה יותר מסוכן ממסלול ריבית פריים.
מסלול ריבית פריים הוא מסלול ללא שום הצמדה של קרן החוב והריבית שלה צמודה למעשה להכרזת ריבית בנק ישראל.

ריבית פריים   =   ריבית בנק ישראל   +   1.5%

היו אף שנים שמסלול ריבית הפריים הניב רווח ריאלי במסלול זה מכיוון שריבית המסלול הייתה נמוכה ממדד המחירים לצרכן, בעיקר בשנים 2009 ו – 2010 שבה הייתה ירידת ריביות משכנתא מהותיות עקב הורדת ריביות הבנקים הפדרליים בעולם ובישראל כתוצאה של המשבר הפיננסי שהחל בסוף שנת 2008.
מהרבעון האחרון של שנת  2011 החל החשש לחזרה למיתון עולמי עקב הבעיות בכלכלת ארה"ב ובחלק ממדינות אירופה ולכן שוב נגיד בנק ישראל החל במגמת הורדת ריבית בנק ישראל.
בשנים האחרונות ריבית משכנתא ממוצעת היא נמוכה מאוד יחסית לריבית הממוצעת בחישוב עשר שנתי ולכן נוצר "חלון הזדמנויות" בתחום משכנתאות והן זולות במיוחד. הלווה החכם יכול לנצל את ריבית משכנתאות הנמוכה לקבע לו הלוואות זולות במיוחד אם בהלוואה חדשה לדיור או בביצוע מיחזור משכנתא ישנה.

ריבית בנק ישראל

ריבית בנק ישראל משפיעה חזק ביותר על ריביות משכנתא שונות ומורידה את ריבית משכנתא ממוצעת. מסוף 2011 ריבית בנק ישראל החלה לרדת לרמות נמוכות מאוד ביחס לריבית הנורמלית שלה ולכן ריבית משכנתאות נמוכה ביותר דוחפת ביקושים ללקיחת משכנתאות ולרכישת נכסי נדל"ן.
ריבית בנק ישראל צפויה להיות יחסית נמוכה בשנים הקרובות עקב המשבר בכלכלה האמריקאית והאירופאית. הבנק הפדרלי האמריקאי אף הכריז שהריבית הנמוכה שלו שקרובה לאפס אחוז תישאר ברמה זאת עד לסוף שנת 2014. דבר זה מוביל לפוטנציאל של המשך היחלשות הדולר לטווח הארוך והישארות ריביות בעולם ברמה יחסית נמוכה.
ניתוח מקרו כלכלי זה מוביל למסקנה שסביר להניח שמסלולי משכנתא דולרית ושל ריבית פריים ימשיכו להיות אטרקטיביים בין מסלולי משכנתא בשנים הקרובות. האינפלציה הנמוכה הצפויה בשנת 2012 והלאה תוביל לשמירת ריביות במשק הישראלי ברמה נמוכה, כולל ריבית משכנתאות.

ריבית משכנתא – המרווח במסלול ריבית פריים משכנתאות

מסלול ריבית הפריים ניתן עם אחוז מרווח שלילי ולכן התוצאה של ריבית בנק ישראל נמוכה מוביל את ריבית משכנתא להיות מאוד נמוכה בשנים האחרונות וסביר להניח גם בשנים הקרובות. המרווח המצוין המקובל הוא מינוס 1%. לרב המרווח נע סביב המינוס 0.8%, פלוס מינוס 0.3%.
אם ניקח למשל ריבית פריים בפברואר 2012 של 4%, ריבית בנק ישראל 2.5%, אז ריבית משכנתא של מסלול ריבית פריים הוא כ – 3% והקרן לא צמודה למדד. ריבית של כ – 3% בעולם משכנתאות נחשבת ריבית נמוכה ביותר כי הממוצע הרב שנתי הוא כ 6%.

ריבית משכנתא היום נמוכה – "חלון הזדמנויות" מיחזור משכנתא וחדשה

משקיע או לווה חכם ינצל את ריביות משכנתא הנמוכות של השנים האחרונות שצפויות להימשך בשנים הקרובות לצורך:

  • רכישת דירה ראשונה עם משכנתא זולה במיוחד
  • רכישת דירה להשקעה, דירה שנייה ויותר. המשכיר ישלם למעשה את החזר ההלוואה
  • מיחזור משכנתא ישנה וקיבוע ריביות נמוכות ליתרת שנות ההלוואה

לניצול נכון ויעיל של "חלון ההזדמנויות" של ריביות משכנתא נמוכות ויצירת רווח כלכלי שישפר את מצבו הכלכלי של הלווה/ המשקיע יש להתייעץ עם איש מקצוע, יועץ משכנתאות, שיוביל חיסכון כספי של עשרות ואף מאות אלפי שקלים.

 

   

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן