פורטל משכנתאות

מסלולי משכנתא מיוחדים

מסלולי משכנתא מיוחדים

 

 

מסלולי וריביות משכנתא הם רבים ומורכבים ומקיפים כ – 30 מסלולי משכנתאות שונים עם ריבית קבועה, ריבית משתנה, קרן קבועה, קבועה ופוחתת, צמודה למדדים שונים, תקופת חסד בהלוואת גישור שבה לא משלמים ריבית משכנתא או את הריבית וההצמדה, תשלום רק ריבית משכנתא לאורך כל תקופת ההלוואה והקרן משולמת כולה בסוף התקופה. ראה דף בחירת מסלולי משכנתא ודף מסלולי משכנתא עיקריים.

הלוואת גישור = הלוואת גרייס, חסד

הלוואת גישור הנקראת גם הלוואת גרייס מיועדת ללווה המעוניין, בשנים הראשונות, עד 5 שנים, לא להחזיר הלוואה, לא ריבית משכנתא  ואף לא קרן , ובשנים שלאחר מכן לשלם יותר כולל את הריבית וההצמדה על הקרן והריבית שלא שולמו בשנים הראשונות. אפשרי להחזיר הלוואה עם מרכיב הריבית בלבד בהתחלה ולאחר תקופת הלוואת גישור = הלוואת גרייס =  החסד, לשלם קרן וריבית.
הלוואת גישור , הלוואת גרייס, טובה למי שרוצה להחזיר מעט מאוד בשנים הראשונות או שיש לו בעיית תזרים מזומנים בשנים הראשונות אך הוא יודע שבשנים שאחרי כן מצבו הפיננסי יהיה יותר טוב, למשל עקב שחרור כספים מקופת ההשתלמות או גמל, קבלת ירושה, מכירת נכס וכד'. שיטת הלוואת גישור גורמת להחזרים נמוכים מאוד בתחילת ההלוואה מכיוון שמשלמים רק את הריבית משכנתא ואף אפשרי ללא החזר כלל גם לא של הריבית. בתקופה שלאחר מכן ההחזרים  גבוהים יותר. אי תשלום ריבית משכנתא או קרן בשנים הראשונות מגדילה את סה"כ הריבית הרב שנתית.

הלוואת בלון, בוליט

הלוואת בלון הנקראת גם בוליט, היא הלוואה שבה מחזירים לאורך כל תקופת המשכנתא, עד 10 שנים, רק את המרכיב של ריבית משכנתא. בסוף התקופה, בחודש האחרון, משלמים בסכום אחד את כל הקרן (צמודה או לא צמודה).
בד"כ הקרן לא צמודה, לכן הקרן הנומינאלית נשחקת לאורך הזמן באינפלציה. הריבית על הקרן היא משתנה, בד"כ במסלול ריבית פריים מינוס מרווח מוגדר.
שיטת הלוואת בלון טובה למי שרוצה להחזיר מעט כל חודש, רק את ריבית משכנתא , לאורך כל תקופת ההלוואה. בסוף התקופה הוא יודע למשל שימכור את הנכס ויחזיר בבת אחת את כל הקרן, או שיש לו קופת חיסכון שנפתחת בעוד מספר שנים או שאמור לקבל ירושה וכד'.
הלוואת בלון =הלוואת בוליט טוב למשכנתאות בדירות להשקעה, או לדירה שנייה, שרוצים לקבל שכירות שעולה על תשלום ריבית המשכנתא ובאותו זמן להחזיק בנכס שסביר להניח לאורך תקופה ארוכה (נניח 10 שנים) שוויו יעלה.
אנשי עסקים בתחום הנדל"ן מאוד אוהבים את שיטת הלוואת בלון כי הם מסתכלים על הרווח נטו שלהם מהכנסות שכירות פחות הוצאות ריבית, אחזקת הנכס וכד'.

להלן מבצעי משכנתא שונים שהיו בבנקים השונים. מבצעי המשכנתא משתנים כל הזמן ויש להתעדכן בבנקים למשכנתאות  על המבצעים החדשים:

מסלול משכנתא 10

החזר הלוואה 10 חודשים בכל שנה ובשני חודשי החגים של פסח וראש השנה לא מחזירים, אך כמובן מוסף לחוב הריבית משכנתא וההצמדה. הקלה בהוצאות המשפחה בתקופת החגים.

מסלול משכנתא ממתינה, הלוואת בלון

החזר ריבית משכנתא בלבד כל חודש עד ל 10 שנים ובסוף התקופה משולמת הקרן בסכום חד פעמי. הקרן לא צמודה והריבית בשיטת ריבית הפריים מינוס מרווח מוגדר. ראה דף ריבית עוגן.

מסלול משכנתא במרווח פוחת

הלוואה במסלול ריבית פריים מינוס המרווח, כאשר המרווח פוחת בזמנים מוגדרים מראש בהסכם ובכך מקטין את הריבית וההחזר החודשי.

מסלול משכנתא קומפלט

הלוואה שמעמיסים על הקרן את כל ההוצאות לקיחת משכנתא כמו פתיחת תיק, עמלות שונות בבנק, שמאי, אגרות בטאבו, הנפקת תעודת זכאות, עמלת רישום המשכון וכד'. ללווה אין מיידית את ההוצאות הגדולות בטיפול לקיחת ההלוואה והוא משלמם עם ריבית משכנתא לאורך כל התקופה.

מסלול משכנתא משלמת

החזר ריבית משכנתא ללווים המחזיקים בבנק משכנתאות תיק השקעות. ההחזר כפוף לגובה תיק ההשקעות ומשולם לחשבון העו"ש שממנו משולמת ההלוואה.

מסלול משכנתא חופשת לידה

הלוואה שבה דוחים לסוף תקופת המשכנתא 3 חודשים של החזרים, כשנולד תינוק.

מסלול משכנתא חודש חופש בשנה

בחירת חודש מסוים ללא החזר כל שנה עד לסוף תקופת ההלוואה.

מסלול משכנתא בזכאות הפועלים

משכנתא ללקוחות הפועלים למשכנתא במסלול צמוד מדד. ההטבה היא בהפחתת ריבית משכנתא בהתאם לניקוד שמקבלים עבור וותק בבנק ומחזור פעילות. אפשרי לעדכן הטבת זכאות למשכנתא אם מחזור הפעילות עלה.

יתרונות וחסרונות של כל מסלול משכנתא

כל מסלול ומסלול משכנתא הוא שונה מהותית פיננסית אחד מהשני ויש לו יתרונות וחסרונות שעל לווה לשקול אותם לפי אופיו ומצבו הפיננסי. הבנת היתרונות והחסרונות של מסלולי משכנתאות יכולה להקל על לווה להחליט על מסלולי משכנתאות האופטימאליים עבורו.
טוב להתייעץ עם יועץ משכנתאות על מסלולי משכנתאות השונים, היתרונות והחסרונות של כל מסלול והכדאיות האישית למסלולים מסוימים.

פורום משכנתא

תמיד אפשר להתייעץ עם יועץ משכנתאות באתר בדף פורום משכנתאות באתר זה בנושא מסלולי משכנתאות או בכל תחום משכנתאות אחר.

מחשבון משכנתא

מחשבון משכנתא להחלטה על תנאי משכנתאות, ריבית משכנתא, תקופת הלוואה, מסלול, אחוז מימון ההלוואה מהבנק ואחוז מימון עצמי.  
מחשבון משכנתא להתאמת מצב פיננסי בהווה ובעתיד לתנאי ההלוואה.
מחשבון משכנתא לבדיקת ריבית משכנתא, הצמדת הקרן, החזר משכנתא חודשי ולכל תקופת ההלוואה. משכנתא מחשבון עוזר לבדיקת כדאיות כלכלית של ההלוואה.
חישוב משכנתא יבוצע ע"י מחשבון משכנתא  באתר זה.

ייעוץ משכנתאות

KH ייעוץ משכנתאות מומחים עשרות אלפי שקלים ואף יותר וזאת ע"י בחירת מסלול משכנתא אופטימלית שיתאים לאופיו ומצבו הפיננסי של הלווה.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן