פורטל משכנתאות

מרכיבי עמלת פירעון מוקדם משכנתא

מרכיבי עמלת פירעון מוקדם משכנתא

 

פירוט לפי סוג עמלת פירעון מוקדם משכנתא של בנקים למשכנתאות

פירעון מוקדם משכנתא מתלווה בחיוב בעל המשכנתא ע"י בנק למשכנתאות בעמלת פירעון מוקדם מסוגים שונים:

  • עמלה תפעולית – בנק משכנתאות גובה עמלה חד פעמית עבור חישוב פירעון מוקדם בסך 60 ₪ בלבד נכון לנובמבר 2011. שינוי בעמלה ע"י בנקים למשכנתאות כפוף לאישורו של המפקח על הבנקים הראשי להעלות את העמלה עפ"י עליית אינפלציה. ב – 10 שנים אחרונות גובה עמלה זאת לא שונה
  • עמלת אי הודעה מוקדמת – בנק למשכנתאות חייב לקבל הודעה על כוונת פירעון מוקדם משכנתא לפחות 10 ימים מראש אך לא יותר מ – 30 יום לפני ביצוע הפירעון. עמלת אי הודעה מוקדמת היא בשיעור 0.1% משיעור החוב המוחזר. אם לא הוחזר החוב לפי ההודעה המוקדמת,  אי אפשר לתת הודעה חוזרת במשך חצי שנה
  • עמלת היוון בגין הפרשי ריבית – עמלה מהותית בסכומה המחושבת לפי הפרש בין ריבית משכנתא שבהסכם ההלוואה לריבית משכנתא ממוצעת המפורסמת כל חודש ע"י בנק ישראל

    והמופיעה באינטרנט. הטבלה של בנק ישראל היא לפי ריבית משכנתא ממוצעת עפ"י שנים ויש להתאימה לשנים של יתרת ההלוואה הנפרעת מוקדם
  • עמלת מדד ממוצע – עמלה לכיסוי הפסד הבנק למשכנתאות בממוצע של חצי חודש. עמלת פירעון מוקדם משולמת רק בהלוואות צמודות מדד ורק אם הפירעון התבצע בין הראשון עד החמש עשרה לחודש, פיצוי על הפסד המדד שהיה בשבועיים האחרונים של החודש הקודם מכיוון שמדד המחירים לצרכן מפורסם כל 15 לחודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומפורסם באינטרנט. אם פורעים המשכנתא בין 16 – 30 לחודש, בנק למשכנתאות לא זכאי לקבלת העמלה
  • עמלת הפרשי שער – בנק למשכנתאות זכאי לעמלת הפרשי שער אם הלווה לא נתן לפחות שני ימי עסקים מראש הודעה מוקדמת על ביצוע פירעון מוקדם משכנתא. העמלה מחושבת לפי הפרשי השער של מטבע חוץ בין יום הפירעון לשני ימי עסקים שלאחריו. העמלה משולמת רק על הלוואות צמודות מט"ח כמו משכנתא דולרית.

הבהרות לעמלת היוון בגין ריבית משכנתא

חישוב עמלת פירעון מוקדם על הפרשי ריבית משכנתא – ההפרש בין התשלומים על פי הסכם ההלוואה לבין חישוב תשלומים עפ"י ריבית ממוצעת על משכנתאות המפורסמת ע"י בנק ישראל בהתאם ליתרת שנות ההלוואה, ההפרש יהוון ליום פירעון מוקדם משכנתא.
בהלוואה עם מסלול משכנתא בריבית קבועה יחושב ההפרש עד למועד שינוי הריבית הבא שבהסכם ההלוואה.
מסלול משכנתא משתנה עד כל שנה תחושב העמלה עד ליום השינוי.
מסלול משכנתא משתנה לא צמודה וצמודה עם שינוי ריבית כל מעל שנה אחת אין עמלת היוון בגין הפרשי ריבית או שער מט"ח.  (משכנתא דולרית, מסלול משכנתא משתנה כל 1 שנה ומעלה וצמודת מדד המחירים לצרכן)
מסלול ריבית משתנה – כאשר הריבית לא ידועה בזמן לקיחת משכנתא, אם נבצע הפירעון המוקדם ביום שינוי הריבית לא תיגבה עמלת היוון מהפרשי ריבית או שער, בנקים למשכנתאות זכאים לחייב רק את העמלה התפעולית.

יועץ משכנתא

יועץ משכנתא יעזור להבנת נושא מרכיבי עמלת פירעון מוקדם משכנתא, שיטת חישוב ריבית וכדאיות של פירעון מוקדם משכנתא. יועץ משכנתא יחסוך לבעל ההלוואה זמן וכסף.

יועץ משכנתאות בכיר ניתן להתקשר ל –

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן