פורטל משכנתאות

מחשבון משכנתא – לוח סילוקין

מחשבון משכנתא – לוח סילוקין משכנתא

 

לוח סילוקין משכנתא

לוח סילוקין משכנתא היא טבלת פריסת החזר חודשי, מחודש תחילת ההלוואה עד לחודש האחרון. טבלת לוח סילוקין מתקבלת ע"י תוצאת חישוב משכנתא ע"י מחשבון משכנתא.
לוח סילוקין משכנתא כולל את הטורים: החזר הלוואה עבור ריבית, החזר משכנתאות עבור קרן הכולל את הצמדת הקרן למדד המחירים לצרכן, סה"כ החזר משכנתאות חודשי, יתרת קרן החוב לאחר התשלום החודשי. לוח סילוקין כולל חתך סיכומי ביניים לפי בחירת המשתמש (כל שנה, חמש שנים וכד') וסה"כ לכל טור לכל תקופת ההלוואה. 
לוח סילוקין למעשה מראה לנו החזר משכנתא חודשי והשינוי בו לאורך ההתקדמות בתקופה וכמו כן סה"כ החזר רב שנתי מפורט לפי הסעיפים הנ"ל, כך הלווה יכול להחליט על כדאיות לקיחת ההלוואה ותנאיה. 
לוח סילוקין משכנתא מקבלים לאחר הכנסת נתונים בסיסיים לטבלת נתונים של מחשבון משכנתא, טבלה פשוטה וידידותית למשתמש,: סכום ההלוואה, תקופתה, אחוז הריבית וההצמדה, שיטת לוח סילוקין שפיצר או קרן שווה. 
מחשבון משכנתא מבצע חישוב משכנתא ברמה חודשית ורב שנתית ומציג התוצאה בטבלת לוח סילוקין פשוטה ביותר להבנה.

חישוב משכנתא הלוואת בלון

הלוואת בלון היא הלוואה שבה משלמים כל חודש רק ריבית לאורך כל התקופה והקרן כולה משולמת בסכום אחד חד-פעמי בחודש האחרון של ההלוואה.
לוח סילוקין הלוואת בלון הוא פשוט ביותר. אם אחוז הריבית נניח קבוע לאורך כל התקופה של הלוואת בלון, גם הקרן קבוע בשיטת הלוואת בלון, תוצאת חישוב משכנתא בטבלת לוח סילוקין תראה כל חודש החזר אפס עבור הקרן והחזר בסכום קבוע של ריבית משכנתאות. למעשה בשיטת הלוואת בלון סכום הריבית החודשית שווה לסה"כ חישוב החזר משכנתא חודשי כי אין החזר משכנתא עבור קרן במהלך תקופת הלוואת בלון.

חישוב משכנתא הלוואת גישור

הלוואת גישור (תקופת חסד, גרייס) מאפשרת ללווה בתקופה של שנים בודדות בתחילת הלוואת גישור לא לשלם חודשית עבור הקרן ולפעמים גם לא עבור הריבית. הוצאות הריבית שלא משולמות מועמסות על החוב ומגדילות את יתרת קרן הלוואת גישור. לאחר תקופת הגישור הלווה משלם קרן וריבית על יתרת חובו כמו בכל הלוואה אחרת אם בשיטת שפיצר או בשיטת קרן שווה.
הלוואת גישור נקראת גם הלוואת גרייס.

מחשבון משכנתא – לוח סילוקין

כלי עזר חשוב ביותר של חישוב משכנתא הוא מחשבון משכנתא הנמצא באתר זה. בעזרת מחשבון משכנתא מנתחים את כדאיות ההלוואה ומשנים בהתאם את התמהיל, מסלולים, ריבית משכנתאות ושיטת חישוב ריבית שפיצר או קרן שווה במטרה להגיע לתנאי משכנתא אופטימלית ולחיסכון מירבי.

יועץ משכנתאות

הכלי הכי חשוב ללווה בלקיחת משכנתא הוא הסיוע במומחה בתחום משכנתאות שזאת עבודתו היום יומית. יועץ משכנתאות טוב ובעל ניסיון והשכלה אקדמית מתאימה, ראיית חשבון-כלכלה-מימון, יחסוך ללווה עשרות ואף מאות אלפי שקלים וזה תלוי בגובה ההלוואה ותקופתה.

 

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן