פורטל משכנתאות

ריבית על משכנתאות

ריבית על משכנתא

סוגי ריבית על משכנתא

קיימים הרבה מאוד סוגי ריבית על משכנתא ונציין כאן את העיקריות שביניהן עם הסבר קצר וקישור אינטרנטי אל ריבית משכנתא היום / הריבית העדכנית להיום. יש לציין שהחלוקה הבסיסית של ריבית על משכנתאות היא בין ריבית קבועה / משתנה, לא צמודה / צמודה למדד המחירים לצרכן.

ריבית משכנתאות היום

מה הריבית על משכנתא היום? ריביות זה נתון שמשתנה בתדירות גבוהה מאוד חלקם ברמה יומית וחלקם ברמה חודשית ולכן חשוב לדעת בזמן אמת את ריבית משכנתא היום / הריבית על משכנתאות העדכנית.

משכנתא ריבית בנק ישראל היום

בנק ישראל מפרסם כל חודש: ריבית משכנתא ממוצעת על משכנתאות צמודות מדד המחירים לצרכן.
בנק ישראל משפיע ישירות על ריביות משכנתאות וגם על ריבית פריים.
ריבית בנק ישראל  היום מפורסמת אחת לחודש.

משכנתא ריבית הפריים היום

ריבית הפריים עדכנית מפורסמת גם כן בכל חודש.
ריבית פריים משכנתא משפיעה על רוב סוגי הריביות.

משכנתא ריבית משתנה צמודה / לא צמודה – ריבית העוגן

קיימים הרבה סוגי ריבית משתנה עם עוגנים שונים: הפריים, דולרית על בסיס ריבית הליבור בלונדון שמשתנה ברמה יומית, אג"ח לפי יתרת שנים לפירעון, עוגן גיוסים וכד'.

משכנתא בריבית קבועה צמודה / לא צמודה

ריבית קבועה משכנתא ממוצעת שקלי לא צמוד  גם כן מפורסמת כל חודש ע"י בנק ישראל.

משכנתא בריבית משתנה צמודה / לא צמודה

קיימים מסלולי הלוואה רבים ושונים בתחום של ריבית משתנה צמודה / לא צמודה.

מסלול מטבע חוץ

מסלולי ריבית משתנה במטבע חוץ הם: דולרי, יורו, שטרלינג ויין יפני.

ריבית שנתית משכנתא

יש לשים לב שמדברים כל הזמן על ריבית שנתית משכנתא נומינאלית, לא לתקופה אחרת ולא הריאלית.

איזה ריבית משכנתא קיבלת?

באינטרנט לווים מפרסמים את הריבית שקיבלו במשכנתאות שלהם וכך הלווה החדש שבודק נתונים יכול לדעת בזמן אמת מה הריבית על משכנתאות היום.
ריבית משכנתא היום.

יועץ משכנתאות

יועץ משכנתאות מקצועי יחסוך ללווה את הבלבול הרב בין הריביות והמסלולים הרבים ויוודא לקיחת הלוואה אופטימלית עם חיסכון מרבי.

 

   

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן