פורטל משכנתאות

השוואת משכנתאות / השוואת משכנתא

השוואת משכנתאות / השוואת משכנתא

 

השוואת משכנתא

הדינמיות הרבה בכלכלה העולמית והישראלית בשנים האחרונות גורמת לשינויים תכופים ברמות הריבית במשק ולכדאיות משתנה של מסלולי משכנתא שונים. החוקים וההנחיות לגבי המשכנתאות משתנים מהר ע"י בנק ישראל והממשלה וזאת ע"י ייקור הריבית, הגדלת ההון העצמי לרכישת נכס למינימום 40%, הגבלות על מסלולי משכנתא שונים בתמהיל משכנתא כמו בריבית משתנה עד ל33% מגובה משכנתא ועוד ועוד. האינפלציה הגבוהה שמתחילה להרים ראש משנת 2010 יוצרת כדאיות מסלולי משכנתאות לא צמודים למדד ופחות כדאיות למסלולי משכנתא צמודת מדד. מגמות ושינויים תכופים בשער החליפין של מטבע חוץ יוצר כדאיות מסוימת למסלולי מטבע מסוימים ופחות באחרים.

השוואת משכנתאות – סוגי משכנתאות

בישראל כ- 30 מסלולי משכנתא שונים וההבדלים בהם הם מהותיים ביותר ויכולים לחסוך עשרות ואף מאות אלפי שקלים ע"י בחירת מסלול משכנתא מתאים עם ריבית משכנתא נמוכה המתאימה למסלול. במקרים מסוימים הפרש של רק של 0.1% בריבית ל 30 שנה יכולים לגרום להפרש בתשלום ריביות משכנתא של עשרות אלפי שקלים בלקיחת הלוואה בסכום גבוה. ריביות משכנתא הממוצעות ל-10 שנים או ל-20 שנה שונות מהותית אחת מהשנייה ואף בהפרש של מעל 1% אחת מהשנייה ויוצרות פער עצום בתשלומי ריבית משכנתא.
אפשר לקחת גם מימון למשכנתאות עד 90% למרות המגבלה של עד 60% על פי בנק ישראל אך אז מחויבים בלקיחת ביטוח משכנתא מיוחד למימון הגבוה דבר שייקר את ההלוואה באלפי שקלים נוספים.

בשנים 2009-10 הריבית במשק ירדה לרמות שפל נמוכות שהקטינו את תשלומי ריבית משכנתא ולכן הציבור עבר למסלול משכנתא בעיקר של ריבית משתנה הפריים ושילם ריבית משכנתא נמוכה. עם עליית הריבית ההחזרים החודשיים עלו מהותית.
מעבר להשפעות המקרו כלכלה על ריבית משכנתא יש גם השפעות מיקרו כלכלה אישיות על הלווה. בנק משכנתאות הנותן הצעת ריבית משכנתא בודק את מצבו הפיננסי של הלווה וקובע את רמת הסיכון שלו ועל פיו יחליט הבנק למשכנתאות איזה ריבית משכנתא להציע ללווה . כל לווה שונה אחד מהשני במצבו הפיננסי, המשפחתי, במספר הילדים, בהכנסה, במקצוע ושנות הוותק בעבודה, השכלה וכד'. הריבית במשכנתא היא שונה מלווה ללווה עפ"י ניתוח הסיכון שלו לבנק משכנתאות. כל בנק משכנתאות יעריך את סיכון הלווה באופן שונה ולכן יציע ריבית משכנתא שונה מהבנק למשכנתאות השני. כל בנק יכול להעריך את הסיכון של הלווה אחרת ולכן יציעו ריביות שונות ללווה בבנקים שונים.

 חשוב ביותר לעשות סקר שוק, לבצע השוואת משכנתא בין סוגי משכנתאות ולקבל לפחות 3 הצעות למשכנתאות מבנקי משכנתאות שונים. כאן גם נכנס שיקול התחרות החריפה בין בנקי משכנתאות על כל לקוח ויש לנצל זאת לטובת הלווה.

במאמר השוואת משכנתאות נפרט את סוגי משכנתאות הקיימים ולא את כל מסלולי המשכנתא הרבים הקיימים. לכל סוג הלוואה יש מספר מסלולי משכנתא שונים והשונים מהותית אחד מהשני. לפירוט רחב יותר של השוואת משכנתא עפ"י מסלול משכנתא אפשר לעיין בדף בחירת מסלול משכנתא או להתייעץ עם KH ייעוץ משכנתאות , פגישת ייעוץ ראשונה היא חינם, עיין בדף KH ייעוץ משכנתאות – מי אנחנו?ו

צפו בסרטון מימין הממחיש את הצורך בהשוואת משכנתאות וייעוץ משכנתאות

סוגי משכנתאות נבדלים אחד מהשני בעיקר לפי:

 • משכנתא צמודה
 • משכנתא לא צמודה
 • משכנתא בריבית קבועה
 • משכנתא בריבית משתנה
 • שיטות חישוב ריבית משכנתא – שפיצר, קרן שווה, הלוואת בלון, הלוואת גישור

סוגי משכנתאות השונים מהותית אחד מהשני ובנוסף בכל אחד מהם יש מספר מסלולי משכנתא, כ – 30 מסלולים, שונים מהותית אחד מהשני. הסוגים והמסלולים הרבים יוצרים קושי להחליט באיזה מסלול משכנתא עדיף לבחור. השוני המהותי בין סוגי משכנתאות ומסלולי המשכנתא השונים יוצרים הפרשים עצומים בהחזר החודשי. יכולים להשפיע על מצבו הפיננסי של לווה לשנים רבות. מומלץ בהשקעה גדולה ומהותית כל כך בחיי המשפחה להתייעץ עם יועץ משכנתאות שיתאים ללווה את תמהיל המשכנתא המתאים לו ובריבית נמוכה ובכך יחסוך הלווה עשרות אלפי שקלים ואף יותר.
KH ייעוץ משכנתאות מתמחים בתחום משכנתאות ובביצוע השוואת משכנתא בין סוגי משכנתאות שונים ולנגד עיניהם הוא חיסכון מהותי ללקוח תוך מתן יחס אישי וצמוד עם יועץ משכנתאות בכיר.

משכנתא צמודה

משכנתא צמודה קרן משכנתא צמודה בלבד, ללא קשר לסוג ריבית משכנתא, ריבחת קבועה או ריבית משתנה לפי עוגןן הריבית הצמדת הקרן למדד מסוים משפיעה על גובה יתרת הקרן הצמודה למדד שסוכם.

מסלולי הצמדת הקרן הם שונים מהותית אחד מהשני:

 • למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתפצל למשכנתא עם ריבית קבועה ומשכנתא עם ריבית משתנה
 • למטבע חוץ שמתפצל למשכנתא צמודת דולר, נקובת דולר, צמודת יורו וצמודת יין יפני
 • כמובן שהבחירה באיזה הצמדה לבחור תהיה על בסיס המגמות הכלכליות ומה התחזיות לשנים הקרובות. בשנים שהאינפלציה נמוכה מאוד ניטה לקחת הלוואה צמודת מדד. בשנים שהשקל מתחזק מול הדולר נעדיף לקחת הלוואה שנקובה בדולרים וכך יתרת הקרן תרד עם נפילת הדולר. כל בחירה שעושים יש להשוותה לאלטרנטיבות מסלולי משכנתא אחרים על מנת להחליט מה הכי טוב ללווה.
  למשל מט"ח כמו דולר יכול לעלות או לרדת תוך שנה רגילה ב 5-10% והשפעתו על יתרת קרן המשכנתא היא עצומה. לעומת זאת מדד המחירים לצרכן משתנה מתון יותר של כ 2-3% לשנה ולכן הוא פחות מסוכן בתנודתיות שלו על יתרת הקרן. יש כמובן שנים חריגות שהתנודתיות היא הרבה יותר גבוהה בדולר ובמדד.
  משכנתא צמודה בריבית קבועה תהיה בריבית משכנתא גבוהה יותר ממשכנתא צמודה בריבית משתנה. יש סיכון לבנק משכנתאות בקיבוע של ריבית משכנתא קבועה ולכן הוא ייקח ריבית גבוהה יותר מריבית משתנה שמתאימה עצמה לשינויים במשק.

אחוז ריבית קבועה  גדול מאחוז ריבית משתנה

משכנתא צמודה עם ריבית קבועה

קרן צמודה אך ריבית משכנתא היא קבועה. הקרן צמודה למדדים השונים שהוזכרו למעלה: למדד, דולר וכד'.
מכיוון שהקרן צמודה, פחות סיכון לבנק, הריבית הקבועה של המשכנתא נמוכה מריבית קבועה על קרן לא צמודה.

אחוז ריבית קבועה בלא צמוד  גדול מאחוז ריבית קבועה בצמוד 

משכנתא צמודה עם ריבית משתנה

קרן צמודה וגם ריבית משכנתא משתנה. הקרן צמודה למדדים השונים שהוזכרו למעלה: למדד, דולר וכד'.
הריבית משתנה עפ"י העוגן שנקבע בהסכם. על הסבר לעוגנים השונים ראה בדף ריבית עוגן
ריבית משתנה מתאימה עצמה למצב הכלכלי של השוק ולכן היא פחות מסוכנת לבנק.

אחוז ריבית קבועה בצמוד  גדול מאחוז ריבית משתנה בצמוד

משכנתא לא צמודה

יתרת קרן לא צמודה לשום מדד או שער חליפין של מטבע חוץ, ללא קשר לסוג הריבית הקבועה או הריבית המשתנה עפ"י ריבית עוגן שבחרנו. הקרן נשארת נומינאלית ופוחתת בגובה החזר הקרן החודשי.
מספר מסלולי משכנתא לקרן הלא צמודה:

 • ריבית משכנתא קבועה
 • ריבית משכנתא משתנה –ריבית פריים, אג"ח, גיוסים, מט"ח

ריבית משתנה מתאימה עצמה למצב הכלכלי של השוק ולכן היא פחות מסוכנת לבנק.

אחוז ריבית קבועה  גדול מאחוז ריבית משתנה

משכנתא לא צמודה עם ריבית קבועה

במשכנתא זו קובעים את ריבית משכנתא שלא משתנה עד סוף תקופת המשכנתא גם ל- 30 שנה. לבנק משכנתאות יש סיכון גבוה מאוד כי הריביות במשק יכולים להשתנות מהותית או האינפלציה או שע"ח המט"ח וכד'. בנק למשכנתאות יכול למצוא את עצמו בהפסד ריאלי. גם ללווה הסיכון גבוה בתקופות מסוימות שבהן לא כדאי לקחת משכנתאות לא צמודות כי ריבית משכנתא במסלול זה היא הכי גבוהה מכל מסלולי משכנתא הקיימים, מכיוון שהיא לא צמודה והריבית גם לא משתנה.

בתקופות שהריבית במשק הייתה נמוכה ביותר הריביות המשתנות למשכנתא הצמודה והלא צמודה ירדו מהותית ולכן הציבור עבר למשכנתאות בריבית משתנה ובממוצע לקחו כ – 87% מגובה המשכנתא בריבית משתנה.  בנק ישראל שחושש מעליית הריבית ושהלווים לא יעמדו בהחזר חודשי עולה פרסם מספר הנחיות להגביר את המשכנתאות בריבית משכנתא קבועה ע"י כך שהגביל בחודש מאי 2011 את לקיחת משכנתאות בריבית משכנתא משתנה לעד שליש, 33%, מגובה סכום המשכנתא.

ריבית משכנתא קבועה וקרן לא צמודה נותנים ללווה שקט כלכלי מבחינת שינויים במשק ושינויים כלכליים אישיים בכך שההחזר החודשי שלו הוא יציב וידוע. עבור היציבות הזאת ו"השינה השקטה בלילה" הלווה משלם ריבית משכנתא גבוהה לפעמים ב – 2% – 4% מסוגי משכנתאות אחרים. בד"כ ריבית משכנתא קבועה היא כ- 5.5% – 7% לשנה. בזמן שריבית משכנתא משתנה הלא צמודה בד"כ היא סביב 3-4% לשנה. כמובן שאחוזי ריבית אלו משתנים מהותית על פי מצב הריביות במשק שמושפעות מגורמים שונים כמו מיתון, צמיחה כלכלית, אינפלציה וכד'.
הפרש של 2-4% אחוזים בריבית משכנתא יכול להסתכם בעשרות אלפי שקלים ואף מאות אלפי שקלים בסה"כ ריבית משכנתא המשולמת לאורך עשרות שנים. לכן יש לשקול טוב מאוד את היתרונות והחסרונות של משכנתאות קבועות . שונא סיכון יעדיף הלוואה לא צמודה ובריבית גבוהה על פני אוהב סיכון שיעדיף הלוואה לא צמודה ובריבית משתנה.

קנס יציאה – משכנתא לא צמודה ובריבית קבועה

במשכנתא בריבית קבועה וקרן לא צמודה יש קנס יציאה בפירעון מוקדם משכנתא. הקנס יכול להיות אלפי שקלים בודדים אך גם עשרות אלפי שקלים רבים. בד"כ מבצעים פירעון מוקדם משכנתא כשיש כדאיות כלכלית ללווה ומיוזמתו ואז הבנק למשכנתאות במצב של הפסד ריבית עתידית. הבנק מפצה עצמו בקנס כבד ללווה המשכנתא בגובה היוון הפסד הפרש אחוזי הריבית, העתידית. לפני פירעון מוקדם משכנתא או מיחזור משכנתא יש לבדוק את גובה הקנס והכדאיות הכלכלית לפירעון מוקדם משכנתא. בד"כ החיסכון למיחזור משכנתא חדשה עולה על גובה הקנס ולכן כדאי לבצע מיחזור משכנתא.

משכנתא לא צמודה ובריבית משתנה:

קרן לא צמודה אך ריבית משכנתא משתנה על פי השינוי בריבית עוגן ובתוספת מרווח:

אחוז ריבית משתנה = אחוז ריבית עוגן + אחוז מרווח

סוגי משכנתאות  אלו הם בסגנון מסלולי ריבית פריים , הלוואת גישור, הלוואת בלון, עוגן גיוסי אשראי הבנק, עוגן ממוצע אג"ח, נקוב בדולר עם עוגן דולרי, עוגן יורו ועוד. משכנתאות אלו משתנות עפ"י המוגדר בהסכם ההלוואה: כל חודש, רבעון, שישה חודשים, שנה, שנתיים וכן הלאה. בנק ישראל הגביל ממאי 2011 את לקיחת משכנתאות בריבית משתנה לעד שליש, 33%, מגובה ההלוואה וזאת על הריבית המשתנה עד ל 5 שנים.
על ריבית עוגן למשכנתא  וסוגיו השונים ראה פירוט בדף ריבית עוגן.
ריבית עוגן משתנה בזמן שהוגדר בהסכם ההלוואה והמרווח הוא קבוע עד להחזר המלא של המשכנתא.

שיטות חישוב ריבית משכנתא:

גם באותו מסלול משכנתא יש שוני מהותי בשיטות חישוב לוח סילוקין משכנתא. בכל השיטות ריבית משכנתא מחושבת בשיטת ריבית דריבית.

שפיצר

החזר חודשי קבוע (בהתעלמות מההצמדה) כאשר בתקופה ההתחלתית סכום ריבית משכנתא הוא הגבוה ביותר והולך ויורד עם התקדמות בזמן, קרן המשכנתא הולכת ועולה עם ההתקדמות בזמן. בתקופה הסופית של ההלוואה עיקר הההחזר הוא לקרן ומעט מאוד לריבית. בשיטת שפיצר החזר חודשי בתקופה הראשונה יהיה נמוך יותר משיטת קרן שווה, זאת אומרת שמשלמים פחות עבור מרכיב הקרן ולכן סופגים ברמה הרב-שנתית המצטברת יותר ריבית משכנתא.
השיטה טובה למי שרוצה להחזיר בתקופה הראשונית פחות החזרים אך ישלם על כך ביותר ריבית משכנתא מצטברת רב-שנתית.

קרן משכנתא שווה

החזר המשכנתא החודשי הולך ויורד עם השנים (בהתעלמות מההצמדה) כאשר קרן המשכנתא היא קבועה בכל ההחזרים והריבית יורדת עם התקדמות התקופה. החזר חודשי בתקופה הראשונה יהיה גבוה יותר משיטת שפיצר כי משלמים יותר ממרכיב הקרן ולכן סה"כ ריבית משכנתא מצטברת יהיה פחות משיטת שפיצר.
השיטה טובה למי שרוצה להחזיר בהתחלה יותר עבור הקרן ובכך לחסוך בריבית משכנתא המצטברת הרב שנתית.

הלוואת גישור, הלוואת גרייס, חסד

הלוואת גישור מיועדת למי שרוצה, בשנים הראשונות 1-3 שנים, לא להחזיר שום החזרים, לא ריבית ואף לא קרן, ובשנים שלאחר מכן לשלם יותר כולל הריבית וההצמדה על הקרן שלא שולמו בשנים הראשונות. אפשרי להחזיר משכנתא במרכיב הריבית בלבד בהתחלה ולאחר תקופת הלוואת גישור = הגרייס =  החסד, לשלם קרן משכנתא וריבית.
השיטה טובה למי שרוצה להחזיר מעט מאוד בשנים הראשונות של המשכנתא או שיש לו בעיית תזרים בשנים הראשונות אך הוא יודע שבשנים שאחרי כן מצבו הפיננסי יהיה יותר טוב, למשל עקב שחרור כספים מקופת ההשתלמות או גמל, קבלת ירושה, מכירת הנכס וכד'. השיטה גורמת להחזרים  נמוכים מאוד בתחילת תקופת ההלוואה ואף ללא החזר בכלל, ובתקופה שלאחר מכן ההחזרים  גבוהים יותר. אי תשלום ריבית משכנתא  ו / או הקרן בשנים הראשונות מגדילה את סה"כ הריבית הרב שנתית.

הלוואת בלון, בוליט

בהלוואת בלון מחזירים לאורך כל תקופת ההלוואה, בד"כ 5-10 שנים, את מרכיב ריבית על משכנתא בלבד. בסוף תקופת משכנתא, בחודש האחרון, משלמים בסכום אחד את כל קרן ההלוואה (צמודה או לא צמודה).
בד"כ קרן משכנתא לא צמודה ולכן הקרן הנומינאלית נשחקת לאורך הזמן באינפלציה.
השיטה טובה למי שרוצה להחזיר מעט כל חודש, רק את הריבית, לאורך כל תקופת ההלוואה. בסוף התקופה הוא יודע למשל שימכור את הנכס לפני סיום תקופת ההלוואה ואז יחזיר בבת אחת את כל הקרן, או שיש לו קופת חיסכון שנפתחת בעוד מספר שנים או שאמור לקבל ירושה וכד'.
הלוואת בלון = בוליט, טוב למשכנתא בדירות להשקעה, לדירה שנייה ויותר, שרוצים לקבל שכירות שעולה על תשלום ריבית משכנתא ובאותו זמן להחזיק בנכס שסביר להניח לאורך תקופה ארוכה (נניח 5-10 שנים) ששוויו יעלה.
אנשי עסקים בתחום הנדל"ן מאוד אוהבים את שיטת הלוואת הבלון כי הם מסתכלים על הרווח נטו שלהם מהכנסות שכירות פחות הוצאות ריבית, הוצאות אחזקת הנכס וכד'.

השוואת משכנתאות – איזה תמהיל משכנתא לבחור?

בביצוע השוואת משכנתאות בין סוגי משכנתאות שונים אין תשובה חד משמעית מהו תמהיל משכנתא הנכון כי הוא תלוי בהרבה גורמים משתנים מקרו כלכליים ומיקרו כלכליים השונים ממשפחה למשפחה, כגון:

 • מקרו כלכליים במשק הישראלי ובעולם המשתנים תכופות: שערי ריבית בארץ ובעולם, שערי חליפין של מט"ח, עוגני ריבית המשתנים תכופות, מדיניות ממשלתית לעידוד זכאי משכנתא, הנחיות בנק ישראל וכד'
 • מצבו הפיננסי האישי של הלווה  כיום ובהסתכלות קדימה
 • אופיו של לווה הלווה כאוהב או שונא סיכון

בביצוע השוואת משכנתא בין סוגי משכנתאות שונים ההמלצה הסטנדרטית כשיש סיכונים או סיכויים לרווח היא ללכת בשיטה סטנדרטית של פיזור סיכונים וזאת ע"י לקיחת תמהיל משכנתא עם 3-4 מסלולי משכנתא שונים מאוד אחד מהשני. באחד תרוויח ובשני תפסיד וכך הולכים לכיוון הממוצע, לא מספיק טוב!
יש הקובעים אף שיטה סטנדרטית של אחוזים מסוימים מוגדרים לכל מסלול ומסלול משכנתא, לא מספיק טוב!
לדעתנו, שיטות אלו טובות לציבור הרחב כקבוצה כוללת ולא כפרט. מומלץ לציבור הרחב כקבוצה שבחלקו לא מבין בפיננסים ובמקרו כלכלה ושלא לוקח ייעוץ משכנתאות פרטי, לקחת מינימום סיכון ובכך גם מינימום חיסכון או נזק  בלקיחת משכנתא וזאת על הליכה לכיוון הממוצע, לקחת תמהיל משכנתא של 3-4 מסלולי משכנתא שונים מהותית אחד מהשני. הסיכוי למיחזור משכנתא תוך 1-3 שנים עולה מהותית באם לא נבחר תמהיל משכנתא נכון דבר שגורם לעלויות נוספות למשכנתא.
בטווח הקרוב או הרחוק בהחלט יכולים להיות שינויים מקרו כלכליים, פוליטיים ואישיים שיקשו על החזר משכנתא חודשי ולכן יש לפעול עם ידע, במושכל ובלקיחת סיכונים סבירים.
לפירוט רחב יותר על סוגי משכנתאות, השוואת משכנתאות ומסלולי משכנתא אפשר לעיין בדף בחירת מסלולי משכנתא.

פורום משכנתאות – תמיד אפשר להתייעץ עם יועץ משכנתאות על סוגי משכנתאות, השוואת משכנתא או כל תחום אחר במשכנתאות באתר בדף פורום משכנתא

יועץ משכנתאות בכיר מבין היטב  בכלכלה ובפיננסים והוא מסוגל לבצע השוואת משכנתאות בין סוגי משכנתאות שונים וולבחור מתוך כ- 30 מסלולי משכנתא שונים הקיימים, את ה 2-4 מסלולי המשכנתא הטובים יותר ולהתאים משכנתא אופטימלית ללוה ובכך לצמצם את הסיכון ולחסוך ללווה משכנתא עשרות אלפי שקלים ואף יותר.

חשיבת יועץ משכנתאות בכיר היא לביצוע השוואת משכנתאות בין סוגי משכנתאות שונים ולבניית תמהיל משכנתא עם ריביות משכנתא נמוכות שיהיו טובים לשנים רבות ללא צורך לבצע מיחזור משכנתא בשנים הקרובות ובכך לחסוך ללווה כסף נוסף בעלויות משכנתא.

KH ייעוץ משכנתאות מתמחים בתחום משכנתאות וביצוע השוואת משכנתא בין סוגי משכנתאות שונים ולנגד עיניהם החיסכון המהותי ללקוח תוך מתן יחס אישי וצמוד עם יועץ משכנתאות בכיר הבוחר את התמהיל

מחשבון משכנתא

מחשבון משכנתא מבצע סימולציית חישוב משכנתא לביצוע השוואת משכנתאות בין סוגי משכנתאות ולעזרה בהחלטות הנכונות של תנאי משכנתא, ריבית משכנתא, מסלולים,תקופה ואחוז מימון מהבנק ומימון עצמי
מחשבון משכנתא עוזר לוודא שתנאי משכנתא מתאימים לפרופיל הפיננסי של הלווה. משכנתא מחשבון הוא כלי עזר מעולה לחישוב תשלום החזר משכנתא החודשי, סך ריבית משכנתא שתשולם במצטבר לכל תקופת ההלוואה ועוד  .  

ייעוץ משכנתאות, יועץ משכנתאות

KH יעוץ משכנתאות מתמחים בתחום משכנתאות וביצוע השוואת משכנתאות בין סוגי משכנתאות שונים ומסוגלים לחסוך ללווה עשרות אלפי שקלים ואף יותר ע"י בחירת משכנתא אופטימלית לאופיו ומצבו הפיננסי של הלווה.
 ייעוץ משכנתאות נותנים יחס אישי וצמוד ע"י יועץ משכנתאות בכיר ומתחייבים לחסוך סכומים מהותיים ביותר ללווה, מהגבוהים ביותר בייעוץ משכנתאות.
ליצירת קשר עם KH  ייעוץ משכנתאות מלא את הטופס בעמוד זה והתחל לחסוך!

 

 

צפו בסרטו למעלה משמאל הממחיש את הצורך של השוואת משכנתאות ובייעוץ משכנתאות

   

 

 

 

 

דילוג לתוכן