פורטל משכנתאות

משכנתא בריבית קבועה/ ריבית קבועה משכנתא

משכנתא בריבית קבועה / משתנה

כעקרון מסלולי משכנתאות מחולקים לפי שתי קבוצות שונות עיקריות המחולקות בתוכן ואנו נסביר בקצרה במאמר זה על כל אחת מהן עם ההפניות המתאימות באינטרנט:

משכנתא בריבית קבועה

1. משכנתא ריבית קבועה לא צמודה למדד המחירים לצרכן – קבוע לא צמוד (קל"צ). ראה פירוט והסבר בפסקה למטה
2. משכנתא ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן – קבוע צמוד (ק"צ). ראה פירוט והסבר בפסקה למטה

משכנתא בריבית משתנה

1. משכנתא בריבית משתנה צמודה –  צמודה למדד המחירים לצרכן, לשער חליפין מטבע חוץ כמו דולר, יורו, סטרלינג ויין יפני, אג"ח, עוגן גיוסים, ריבית ממוצעת למשכנתאות – ריבית B , וכד; הריבית משתנה בכל תחנה שנקבעת בהסכם: בכל חודש, רבעון, שנה, שנתיים, חמש שנים וכד'. ראה הרחבה בנושא כולל יתרונות וחסרונות למסלול זה במאמר באתר זה: ריבית משתנה וקרן צמודה
2. משכנתא בריבית משתנה לא צמודה – ריבית משכנתא משתנה בכל תקופה / תחנה המוגדרת בהסכם אך קרן ההלוואה לא צמודה לאף מדד. ראה הרחבה בנושא כולל יתרונות וחסרונות למסלול זה במאמר באתר זה: ריבית משכנתאות – ריבית משתנה וקרן לא צמודה.

ריבית קבועה משכנתא

ריבית קבועה הכוונה היא: אחוז ריבית משכנתא נשאר אותו הדבר לכל תקופת ההלוואה, מחתימתה עד התשלום הסופי האחרון. קרן ההלוואה יכולה להיות צמודה למדד או לא צמודה.

משכנתא בריבית קבועה לא צמודה / ריבית קבועה לא צמודה

משכנתא בריבית קבועה לא צמודה (קל"צ) – קובעים את אחוז ריבית משכנתא בהסכם ההלוואה והיא נשארת אותו הדבר עד סוף ההלוואה. קרן ההלוואה לא צמודה לאף מדד. יתרון מסלול זה שיש וודאות מלאה על גובה התשלום לאורך כל תקופת ההלוואה כבר ביום החתימה. לוח סילוקין לא משתנה. יציבות מלאה. החיסרון העיקרי הוא בריבית היחסית גבוהה יותר ביחס למסלולים אחרים שיש בהם מעט יותר סיכון ואי וודאות. ראה פירוט רחב יותר על מסלול זה עם היתרונות והחסרונות שלו במאמר באתר זה: משכנתא- ריבית קבועה וקרן לא צמודה (קל"צ).
על מנת לדעת את גובה ריבית משכנתא עדכנית במסלול הקבוע הלא צמוד יש להיכנס לאתר בנק ישראל המפרסם בכל חודש את: ריבית קבועה ממוצעת על משכנתאות במגזר השקלי הלא צמוד.

משכנתא ריבית קבועה צמודה

משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד (ק"צ) – הריבית לא משתנה לאורך כל התקופה אך הקרן הצמודה משתנה עפ"י השינוי במדד. ראה פירוט רחב יותר על מסלול זה עם היתרונות והחסרונות שלו במאמר באתר זה: משכנתא – ריבית קבועה וקרן צמודה למדד.

ייעוץ משכנתאות

 KH ייעוץ משכנתאות יחסוך ללווה עשרות ואף מאות אלפי שקלים מתוקף הניסיון העשיר והידע המקיף, כולל השכלה רשמית, בתחום משכנתאות.

   

 

דילוג לתוכן