פורטל משכנתאות

ריבית משכנתא ממוצעת

ריבית משכנתא ממוצעת

מהי ריבית משכנתא ממוצעת?

בנק ישראל מפרסם בכל חודש את הריבית האפקטיבית השנתית הממוצעת ללקיחת משכנתאות חדשות צמודות מדד המחירים לצרכן (כולל גם את המשלימות ממשרד הבינוי והשיכון)הניתנות ע"י בנקים למשכנתאות במהלך החודש האחרון. ריבית משכנתא ממוצעת מכונה בקיצור ריבית B .

ריבית משכנתא ממוצעת אפקטיבית ונומינאלית

יש לשים לב שבנק ישראל מפרסם את הריבית הממוצעת האפקטיבית השנתית אך יש באתר בנק ישראל גם התרגום, בקובץ אקסל, של הריבית האפקטיבית לריבית הנומינאלית הנמוכה מעט מאוד מהאפקטיבית, בכ -0.05% בלבד.

שימושים של ריבית משכנתא ממוצעת

הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודת מדד המחירים לצרכן משמשת בעיקר ל:

1. מסלול משכנתא עם ריבית משתנה קרן צמודת מדד המחירים לצרכן. משתמשים עם ריבית עוגן B ,ריבית ממוצעת על משכנתאות צמודות מדד ומוסיפים לה מרווח שלילי בדומה למסלול ריבית הפריים של כ – 1.0% – 0.5%.
לדוגמא, הריבית הממוצעת על משכנתאות האפקטיבית המפורסמת ע"י בנק ישראל בדצמבר 2011 היא 3.31% = B ולכן ריבית משכנתא במסלול משתנה עם ריבית עוגן B היא כ – 2.8% – 2.3%

2. חישוב עמלת פירעון מוקדם – הריבית הממוצעת B משמשת לחישוב קנס היציאה המוקדמת בפירעון מוקדם משכנתא כאשר הלווה מחליט לשלם את כל יתרת הלוואתו או חלקה מוקדם מהמסוכם. ריבית B נמוכה מאוד בהשוואה לריבית בהסכם ההלוואה תגרום לקנס יציאה, היוון הפסד ריבית עתידית של הבנק, גדול

ריבית משכנתא ממוצעת עפ"י שנות ההלוואה

יש לשים לב שטבלת הריבית הממוצעת של בנק ישראל מחולקת לפי קבוצות שנים, עפ"י תקופת המשכנתא. יש הבדל גדול בריבית הממוצעת אם ההלוואה למשל היא עד – 5 שנים (כ -3.25%) או מעל 25 שנה (כ -3.85% לשנה).

שינוי ריבית משכנתא ממוצעת בשנת 2011

שנת 2011 התאפיינה בישראל בעליות ריבית בנק ישראל ושל ריבית פריים יחד עם גזרות בנק ישראל על תחום משכנתאות, הדבר גרם לעליית הריבית הממוצעת על משכנתאות באחוז אחד שלם, גידול של כ -40%, מרמה של כ -2.27% לרמה של כ – .3.31%. עליית ריבית משכנתא ממוצעת יקרה מאוד משכנתאות חדשות והעלתה את ההחזר החודשי של רב המשכנתאות הישנות. כמו כן היא הקטינה דרסטית, בחצי השני של 2011, את לקיחת משכנתות חדשות.

תחזית ריבית משכנתא ממוצעת לשנת 2012

ברבעון האחרון של 2011 בנק ישראל שינה את מגמת עליית ריבית בנק ישראל והוריד פעמיים את הריבית ולכן ריבית פריים ירדה בחצי אחוז מ – 4.75% ל – 4.25%. מגמת הורדת ריבית הפריים אמורה להמשיך בשנת 2012 עקב הבעיות הכלכליות בעיקר באירופה אך גם בארה"ב  והחשש ממיתון עולמי.
תחזית הכלכלנים היא ירידת ריבית פריים ל – 3.5%. אנו מעריכים שריבית פריים אף תרד נמוך יותר עד סוף 2012.
ירידת ריבית בנק ישראל וכמו כן של ריבית הפריים להערכתנו תוריד את ריבית משכנתא ממוצעת מרמה של 3.31% בסוף 2011 לסביבת 2.3% – 2.7% בסוף 2012.
ירידת ריבית משכנתא ממוצעת בשנת 2012 תוזיל מאוד משכנתאות חדשות, תקטין את ההחזר החודשי, תגדיל עוד יותר את כדאיות ביצוע מיחזור משכנתא ותדחוף מהותית את הביקוש של משכנתאות חדשות.
הורדת הריבית יכולה למתן מהותית את ירידת מחירי הנדל"ן שחוזים שתתרחש בשנת 2012.

יועץ משכנתאות בחשיבה של ריבית משכנתא ממוצעת

השינויים התכופים המתרחשים בכלכלה העולמית והישראלית גורמים לזעזועים ושינויים גדולים ומהירים בתחום המשכנתאות ובכדאיות לקיחת משכנתא ומשנים את גובה החיסכון האפשרי בלקיחת הלוואה לדיור. כל שנה יש שינויים מהותיים שחייבים להיות ערים להם בזמן אמת ולכן יועץ משכנתאות הבקיא בעולם המשכנתאות ובשינויים הכלכליים המהירים מסוגל לחסוך כסף ובגדול ללווה.

 

   

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן