פורטל משכנתאות

יועץ משכנתא – ריבית שנתית משכנתא

יועץ משכנתא – ריבית שנתית משכנתא

מהי ריבית שנתית משכנתא?

הביטוי ריבית שנתית משכנתא הוא כללי מידי כי יש הרבה מאוד סוגי ריביות משכנתא שנתיות כגון: ריבית משכנתא ממוצעת, ריבית פריים, משכנתא בריבית קבועה צמודה / לא צמודה, משכנתא בריבית משתנה צמודה / לא צמודה, ריבית עוגן על סוגיה השונים: אג"ח, גיוסים, הדולרית, סטרלינג, יורו ויין יפני, וכד'.

מהי ריבית שנתית משכנתא נומינאלית, אפקטיבית וריאלית?

יש הבדלים מהותיים בין שלושת סוגי הריביות הנ"ל:

  • נומינאלית – הריביות שהבנק מדבר עם הלקוח הן ריביות נומינאליות בחישוב שנתי. באישור עקרוני של משכנתאות ובהסכמי המשכנתא מציינים את הריביות הנומינאליות ואת הריבית האפקטיבית
  • אפקטיבית –  חישוב הנומינאלי בשיטת ריבית דריבית, המקובל בתחום משכנתאות הוא בחישוב חודשי. הריבית האפקטיבית היא הריבית שבפועל הלווה משלם על הלוואתו והיא מעט יותר גבוהה מהריבית הנומינאלית. הבנק חייב לציין בהסכמי הלוואות את אחוז הריבית הנומינאלי והאפקטיבי
  • ריאלית – היא ריבית שנתית משכנתא בניכוי גובה המדד, אינפלציה, השנתי. הריאלית היא החישוב הכלכלי הנכון לבדיקת כדאיות הלוואה. הריבית הריאלית לא מצוינת באף הסכם הלוואה כי האינפלציה העתידית לא ידועה. אפשר לקחת בחישובים אינפלציה של 2.7 אחוז לשנה שהיא הממוצע לעשר השנים האחרונות. כאשר ריבית פריים בשנת 2009 – 2010 הייתה סביב ה – 3.5 אחוז עד 4 אחוז, אחוז ריביות משכנתא במסלול ריבית הפריים היו כ  3 – 2.5 אחוז שמשמעותו ריביות משכנתא ריאליות סביב האפס ואף שליליות כי האינפלציה באותה תקופה הייתה סביב ה – 3 אחוז.
    זאת אומרת בשנים אלו היה ללווה רווח ריאלי על לקיחת ההלוואה במסלול פריים

ריבית משכנתא היום במסלול ריבית פריים

מסלול ריבית פריים הוא מהמסלולים הטובים ביותר הקיימים. ריבית משכנתא היום במסלול ריבית פריים היא עם מרווח שלילי של עד 1% ולכן היא נעה, כיום בינואר 2012, סביב ה –  3.25% כאשר האינפלציה ירדה לרמות של 2.2% – 2.0% בלבד ואף פחות חזוי לשנת 2012, זאת אומרת תשלום ריבית ריאלית של כ – 1% וזה נחשב גם כן זול מאוד. משכנתא בריבית קבועה / משתנה צמודה לאינפלציה הריבית הריאלית היא כ 3.5% – 2.0%.

ריבית הפריים היום שנתית

בנק ישראל מפרסם בכל סוף חודש את ריבית פריים עדכנית. ראה באתר בנק ישראל ריבית הפריים היום שהיא נומינאלית.

ריבית משכנתא היום

פירוט רחב יותר עם קישורי אינטרנט של ריבית משכנתא היום לסוגיה השונים קיים באתר זה במאמר: ריבית משכנתא היום.

ריבית משכנתא / משכנתאות

נושא ריבית משכנתאות הוא רחב מאוד ומתפצל להרבה נושאים הקשורים לנושא של חישוב משכנתא ריבית והצמדה. על מנת להרחיב הידע בנושא ריביות משכנתא אפשר לעיין בכפתור הירוק בצד ימין בנושא ריבית משכנתא ולעיין במאמרים השונים הרלוונטיים לכם.

יועץ משכנתאות

ייעוץ משכנתאות מקצועי, לויאלי ללקוח ובלתי תלוי באף בנק למשכנתאות מאפשר ללווה לקבל הלוואה, דרך יועץ משכנתאות פרטי, שתחסוך לו עשרות ואף מאות אלפי שקלים.

 

   

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן